Nyheter

Sifomätning: 7 av 10 emot kvotering i föräldraförsäkringen

Frågan som ställdes i intervjuerna: Inom föräldraförsäkringen är tre månader förbehållna mamman och tre månader pappan. Det finns politiska förslag om att uttöka den kvoterade tiden, upp till åtta månader per förälder. Anser du att riksdagen ska lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut? Eller ska föräldrarna själva få bestämma det?
Frågan som ställdes i intervjuerna: Inom föräldraförsäkringen är tre månader förbehållna mamman och tre månader pappan. Det finns politiska förslag om att uttöka den kvoterade tiden, upp till åtta månader per förälder. Anser du att riksdagen ska lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut? Eller ska föräldrarna själva få bestämma det?
Siffrorna från Kantar Sifo bygger på webintervjuer med 1 022 personer från perioden 26-28 april 2022.
Siffrorna från Kantar Sifo bygger på webintervjuer med 1 022 personer från perioden 26-28 april 2022.
70 procent av Sveriges kvinnor och 73 procent av männen säger nej till kvotering, enligt den nya Sifo-mätningen. Foto: Pontus Lundahl/TT
70 procent av Sveriges kvinnor och 73 procent av männen säger nej till kvotering, enligt den nya Sifo-mätningen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Foto: Isabell Höjman/TT
Foto: Isabell Höjman/TT
Foto: TT
Foto: TT

71 procent av svenska folket motsätter sig politisk styrning av föräldraledigheten. Även bland socialdemokratiska sympatisörer är motståndet kompakt. Det framkommer i en Sifomätning som genomförts på uppdrag av tankesmedjan Familjen först och som publiceras i Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

Om undersökningen

Frågan som ställdes i intervjuerna: Inom föräldraförsäkringen är tre månader förbehållna mamman och tre månader pappan. Det finns politiska förslag om att uttöka den kvoterade tiden, upp till åtta månader per förälder. Anser du att riksdagen ska lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut? Eller ska föräldrarna själva få bestämma det?

Siffrorna från Kantar Sifo bygger på webintervjuer med 1 022 personer från perioden 26-28 april 2022.

Oavsett vilka åldersgrupper, delar av landet eller vilket kön man tittar på så svarar en majoritet i undersökningen att familjerna själva bör få avgöra hur föräldraledigheten ska tas ut. 17 procent i mätningen anser att riksdagen ska besluta över fördelning av föräldradagarna, och 12 procent svarar att de är tveksamma eller inte vet.  

De partiers sympatisörer som är mest positiva till att föräldrarna själva ska få avgöra hur fö­räld­raledigheten tas ut är Kristdemokraterna med 93 procent, följt av Sverigedemokraterna (88 procent), Moderaterna (87 procent) och Liberalerna (77 procent).

Även bland Centerväljare är en majoritet, omkring 57 procent, emot politisk styrning i frågan. Och bland socialdemokratiska väljare är det cirka 65 procent som motsätter sig kvotering. De enda partiers väljare där en majoritet är positiva till politisk styrning av föräldraledigheten, är Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Mest positiva till att staten går in och påverkar hur familjerna delar upp tiden hemma är personer mellan 18 och 29 år, även där svarar dock ungefär 57 procent att det ska vara upp till föräldrarna att bestämma. 

70 procent av kvinnorna och 73 procent av männen säger nej till kvotering, enligt mätningen.

I dagsläget gäller att 90 dagar i fö­räld­raförsäkringen är reserverade och inte kan föras över från ena föräldern till den andra, de så kallade pappadagarna.

Dessa har införts i tre steg: 1995, 2002 och 2016. Under denna tid har pappornas uttag ökat, samtidigt har dock antalet dagar som ”brinner inne” växt. Den ökade kvoteringen innebär att många dagar avsedda för barn och fö­räl­der att spendera tid tillsammans aldrig utnyttjas.

S-regeringen lade dessutom i slutet av förra året fram ett förslag om att styra föräldraledigheten ytterligare genom att reservera 90 pappadagar även hos familjer med låg eller ingen inkomst. Tidigare har den grupp som bara får ut ersättning på grundnivå i föräldraförsäkringen varit undantagna kvoteringen.

Riksdagspartierna är splittrade i frågan. KD och SD vill helt avskaffa kvoteringen. C, L och M säger sig vara nöjda med de tre pappamånaderna. V och S vill inte att det ska vara möjligt att föra över några dagar alls mellan föräldrarna, medan Miljöpartiet förespråkar en tredelning där en del kan disponeras av båda föräldrarna.

Mätningen genomfördes av Sifo på uppdrag av tankesmedjan Familjen först i slutet av april i år. 1 022 svenskar medverkade.

Powered by Labrador CMS