Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Johnny Skalin (SD) Foto: RIKSDAGEN

SD omvärderar betoning av etnisk homogenitet

Sverigedemokraterna kommer troligen att tona ner vikten av gemensam etnicitet för ett samhälle när partiet håller sina landsdagar senare i höst. Det framgår av ett samtal med riksdagsledamot Johnny Skalin (SD).

Nyheter · Publicerad 09:36, 5 aug 2011

Skrivningen i 2005 års principprogram, där det står att ett tryggt samhälle förutsätter "en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen", citeras iband av dem som anser att SD har drag av rasistisk ideologi.
– Man kan tolka etnicitet på flera olika sätt. Man kan tolka det strikt genom att man menar att det finns olika folkgrupper. Eller så kan man tolka det rent kulturellt. Den kulturella betoningen som vi har i vårt parti har inte alltid varit så glasklar för dem som läst principprogrammet, säger Johnny Skalin till Världen idag, och tillägger att det är hans personliga åsikt att programmet är alltför öppet för tolkningar.

– För oss är det inte avgörande till exempel vilken hudfärg man har, och det kommer vi förmodligen att förtydliga framöver.
Enligt SD:s principprogram ska en stats territoriella gränser helst "överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna". "I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent", står det vidare.

Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00