Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

SD-ledamöter: Ta tillbaka palestinskt erkännande

Det var olyckligt att den S-ledda regeringen erkände en palestinsk stat 2014. Men högerregeringen kommer inte att dra tillbaka erkännandet, meddelar utrikesminister Tobias Billström (M). Samtidigt kräver flera SD-ledamöter just detta med hänvisning till palestinskt kvinnoförtryck.

Nyheter · Publicerad 07:00, 2 dec 2022

”Regeringen anser att beslutet den 30 oktober 2014 att erkänna Palestina var olyckligt. Beslutet var prematurt”, skriver Tobias Billström i ett svar på en skriftlig fråga från Björn Söder (SD).

Enligt Billström har regeringen dock inte för avsikt att dra tillbaka erkännandet.

”Erkännande av stater är en fråga där Sveriges agerande bör präglas av kontinuitet och som inte lämpar sig för förändringar från en regering till en annan”, anför utrikesministern som orsak till beskedet.

Men inom regeringsunderlaget höjs det samtidigt röster för att en högerregering borde återkalla erkännandet som genomfördes 2014 av den socialdemokratiskt ledda regeringen, då helt utan stöd i riksdagen.

”Sverigedemokraterna vill återkalla regeringens erkännande av det kvinnoförtryckande Palestina som ’stat’ och vill utöver det se en avveckling av biståndsmedlen till den palestinska myndigheten så länge de inte lever upp till grundläggande krav om mänskliga rättigheter”, skriver fem riksdagsledamöter för SD i en riksdagsmotion.

Även Magnus Jacobsson (KD) föreslår i en motion att biståndet fryses.

”Fred kan aldrig bygga på att en sida förväntas följa internationell rätt medans den andra sidan kan välja vilka lagar man önskar följa. Jag anser därför att regeringen skall frysa delar av biståndet till den palestinska myndigheten fram till dess att de stoppar angrepp gentemot civila mål samt tar tag i sin del av fredsprocessen”.

I en annan skriftlig fråga, också från Björn Söder (SD), framförs att Sverige bör erkänna den israeliska kontrollen över Golanhöjderna.

”Golan är ett område som numera kontrolleras fullständigt av Israel, sedan Syrien förlorat rätten till det genom tre anfallskrig via Golan för att utplåna Israel. Syrien har kontinuerligt vägrat att skriva på fredsavtal med Israel och vägrat att erkänna Israel som en legitim stat”, skriver Söder som påpekar att USA erkände Golan som israeliskt 2019.

Billström svarar på detta att regeringen inte har avsikt att ”avvika från EU:s ståndpunkt när det gäller Golanhöjdernas status”. Han hävdar att det är i linje med folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner att inte erkänna israelisk suveränitet över Golanhöjderna som han anser vara ockuperade.

Fackupprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00