Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

SD-ledamöter: Agera mot utsorteringen av flickfoster

Arbeta hårdare för att motverka könsselektiva aborter internationellt. Det föreslår fem sverigedemokrater nu i en motion i riksdagen.

Nyheter · Publicerad 13:00, 1 dec 2022

Bakom motionen mot flick­aborter står bland andra den kristne SD-ledamoten Alexander Christiansson samt Aron Emilsson som även suttit i kyrkomötet för partiet. De anser att den problematiska situationen med flickaborter är särskilt oroväckande i Kina.

”Men även i flera muslimska kulturer ses flickor som mindre värda. I ett antal länder ’försvinner’ nyfödda flickor för att de är oönskade. Indien har förbjudit diskriminering, men trots det betraktas kvinnor som mindre värda och i en folkräkning 2011 beräknades antalet flickor till 918 per 1 000 pojkar”, skriver SD-politikerna. 

Med utvecklingen av ultraljud kan man i dag ofta se vilket kön ett ofött barn har och i kulturer där detta anses viktigt väljer vissa sedan att abortera flickfoster.

De fem bakom motionen vill att Sverige med ”tillgängliga diplomatiska medel” ska motverka och ”uppmärksamma den problematiska situationen med flickaborter”.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10