Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Sverigedemokraterna är enda riksdagsparti som vill sänka abortgränsen – och frågan är hur övriga abortmotsåndare ser på den saken. Bilden tagen i samband med en demonstration i Stockholm 2005. Foto: Scanpix

SD ger pro-life huvudvärk

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som vill sänka gränsen för fri abort från 18:e till 12:e veckan. Den senaste tiden har partiet allt oftare profilerat sig som abortrestriktivt. Frågan är hur det påverkar bilden av andra abortmotståndare.- Att bli kopplad till SD är inte en favör, säger statsvetaren Nils-Eric Hallström.

Nyheter · Publicerad 10:15, 13 jul 2011

Johan Lundell, generalsekreterare för Ja till livet, berättar att man den senaste tiden fått flera nya medlemmar som kallar sig Sverigedemokrater.
–  Vi kollar inte partitillhörighet men många berättar på eget initiativ var de står. Till en början var jag tveksam till om SD gjorde populistiska utspel i abortfrågan, men nu är det tydligt att partiet vill stå för en abortrestriktiv politik.
Han ser inget större problem med att SD och hans organisation har liknande ståndpunkter när det kommer till abort.
– För oss är det abortfrågan och människovärdet som är viktiga, inte partifärgen. Vad SD står för har vi inga kopplingar till. Som jag ser det är problemet att bara ett parti i riksdagen vill sänka abortgränsen, det hade varit ett lika stort problem om det bara varit KD eller något annat parti.

Julia Kronlid, riksdagsledamot för SD, menar att dagens abortlag inte är anpassad efter den medicinska verkligheten.
– Vi måste våga diskutera den här frågan som faktiskt är etisk. Vi anser att en prövning efter
12:e veckan är mer rimlig än dagens lagstiftning.
Hon säger att abortfrågan är olika viktig för
SD:s väljare, men tror ändå att den kan ge partiet röster.
–  Ja, men det är inte det viktigaste, vi vill genomföra en politik vi tror på, säger hon och uttrycker förvåning över att Kristdemokraterna ”övergivit sin hjärtefråga”.

På KD:s riksting nyligen beslutade partiet att inte driva något krav på sänkt abortgräns. Något som riksdagsledamoten Tuve Skånberg är besviken på.
– Det är olyckligt att man, trots vad som framkommit i media den senaste tiden om foster som visar livstecken efter abort, inte driver detta.
Han menar att det inom KD råder en alltför stor tystnad i abortdebatten, men är tveksam till huruvida man riskerar att tappa värdekonservativa sympatisörer till SD.
– Det är svårt att säga. Det finns ju även andra människosynsfrågor och man måste se på vad ett parti står för som helhet.
Statsvetaren Nils-Eric Hallström tror att
SD:s profilering som riksdagens abortmotståndare kan innebära problem för KD. Han anser, i likhet med Kronlid, att man kan vinna röster på att driva förslag på förändring av abortlagen.
– Det kan vara besvärligt för KD, som ju redan är svagt i opinionen. Det finns ett antal procent bland väljarna som inte är kristna men som är relativt konservativa och uppskattar sådana ståndpunkter gällande exempelvis familj, äktenskap och abort. När det gäller prolife-rörelsen i övrigt så är det inte en favör att kopplas till SD.

Helena D´Arcy är ordförande för den katolska organisationen Respekt, som bland annat driver opinion kring medicinsk-etiska frågor. Hon tror inte att prolife-rörelsen riskerar att sammankopplas med Sverigedemokraterna.
– Jag tror inte de gör vare sig till eller från
i abort­debatten. För mig är det mest förvånande att SD är det parti som driver detta, de har inte direkt en enhetlig profil när det gäller människovärdesfrågor.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00