Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

SD-förslag: Slopa flerbarnstillägget

För att komma till rätta med segregationen vill Sverige-demokraterna avskaffa det så kallade flerbarnstillägget. Pengarna ska i stället betalas ut via ett skatteavdrag, men bara till föräldrar med fast inkomst.

– Valfrihet och förenklingar av familjers livspussel är viktigt. Någonstans måste vi dock väga för- och nackdelar, säger SD-toppen Oscar Sjöstedt till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 10:21, 8 apr 2021

Sverigedemokraterna föreslår i samband med vårbudgeten att flerbarnstillägget slopas. Tillägget är en utökning av barnbidraget som stiger ju fler barn som ingår i familjen. För en familj med fem barn ligger flerbarnstillägget på närmare 3 000 kronor i månaden.

SD vill omvandla tillägget till ett skatteavdrag som gör att de som arbetar, går på a-kassa eller föräldrapenning har rätt till en skattelättnad. Pengarna ska fördelas jämnt mellan föräldrarna.

– Jag skulle vilja kalla det en integrationsreform och en jämställdhetsreform, säger SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt till TT.

Det finns i dag 47 000 hushåll med fyra barn eller fler i Sverige. Statens kostnad för tillägget beräknas uppgå till 3,8 miljarder kronor nästa år. SD-förslaget innebär att arbetande barnfamiljer skulle dela på samma pott. Inga nya pengar skjuts till.

Samtidigt skulle förändringen ställa några som i dag har flerbarnstillägg utan ersättning. Hur stor den gruppen är har Oscar Sjöstedt inga siffror på.

– Målgruppen är densamma. Men står båda vårdnadshavarna utan någon som helst inkomst, då blir man nettoförlorare med det här förslaget.

En fembarnsfamilj där någon av föräldrarna arbetar får enligt SD-förslaget ett månatligt tillägg på 3 400 kronor, enligt partiets uträkningar.

Enligt Oscar Sjöstedt skulle åtgärden skapa starka incitament för bland annat utrikes födda kvinnor, den grupp som står längst från arbetsmarknaden, att söka jobb.

– Det blir en förstärkning av den breda medelklassen där föräldrarna faktiskt går till jobbet. Och det ökar incitamenten för de barnfamiljer där föräldrarna inte går till jobbet.

Världen idag tar kontakt med Sverigedemokraterna och påpekar att det nyligen kom uppgifter om att barnafödandet i Sverige minskar.

Hur ser ni på risken att ert förslag ger bilden av att ni inte vill att familjer ska skaffa många barn?

– När det kommer till familjebildning behöver man se till helheten av våra samlade politiska förslag. Vi föreslår, bland annat, stärkt föräldrapenning, ett nytt engångsbidrag för förstföderskor och ett stärkt underhållsstöd. Den sammantagna bilden är en familjevänlig politik för alla familjestorlekar, skriver Oscar Sjöstedt i ett mejl.

Förskolor larmar om stora barngrupper. Hur ser ni på risken att barngrupperna kommer bli ännu större med ert förslag?

– Vi har tidigare aviserat stöd för att komma tillrätta med större barngrupper. Vi delar bilden att dagens förskolegrupper är för stora och att det krävs mer resurser för att åtgärda detta.

Hur ser ni på att ert förslag skulle kunna minska familjers valfrihet?

– Valfrihet och förenklingar av familjers livspussel är viktigt. Någonstans måste vi dock väga för- och nackdelar. Dagens system har skapat stora problem som behöver åtgärdas.

Står båda vårdnadshavarna utan någon som helst inkomst, då blir man nettoförlorare med det här förslaget.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Nysvenska kristna samlas för konferens i Citykyrkan

Stockholm. Förväntningarna är höga när det anordnas en konferens för församlingar med invandrarbakgrund i... söndag 4/6 17:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10