Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Satanistiska samfundet är en del av Global Order of Satan, som här genomför ett avdop på ett sjukhus i London. Foto: Skärmdump från Youtube

Satanister registrerade som trossamfund

De tror inte på Satan, men kommer att hålla regelbundna sammankomster med ritualer för avdop, initierande, och åkallande av Lilith och Lucifer. Nu har Satanistiska samfundet registrerats som trossamfund. Kammarkollegiet godkände föreningens ansökan den 27 juni.

Nyheter · Publicerad 09:48, 25 jul 2019

– Det enda det betyder är att de får ett organisationsnummer och ett namnskydd, säger Jan Sterner, handläggare på Kammarkollegiet till Kyrkans Tidning.

Satanistiska samfundet vill även ansöka om vigselrätt, men då är kraven mycket striktare, enligt Jan Sterner. Det gäller också om organisationen vill kunna ta upp medlemsavgifter via skattsedeln eller söka stöd via Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.

Satanistiska samfundet är en del av Global Order of Satan, med huvudsäte i Storbritannien. På det svenska samfundets Facebooksida kan man läsa att medlemmarna inte tror på Satan, eftersom de anser att det uppmuntrar till religiös vidskeplighet. Däremot använder de ett satanistiskt bildspråk med Satan som den ”eviga rebellen”, för att ”förespråka social rättvisa, kroppslig autonomi och en sann sekulär stat.”

– Satan är inte ond, men i världen omkring oss finns det fortfarande strukturer som hindrar människor från att leva och älska som de vill. När vi känner Lucifers och Liliths styrka inom oss får vi kraft att ifrågasätta godtyckliga auktoriteter och kämpa för allas lika rättigheter. Ondska och revolt är inte synonymer. Normbrytande människor är de som genom historien fört samhällen framåt, säger en representant för Satanistiska samfundets styrelse till Kyrkans Tidning.

Samfundet har tidigare gjort flera uttalanden som uppmärksammats i medierna. Bland annat har de kritiserat SVT för att ge för mycket utrymme åt kristendomen.

Det enda det betyder är att de får ett organisationsnummer och ett namnskydd.

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.