Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Samkönade relationer på agendan när EFK möts

På lördagen håller Evangeliska frikyrkan (EFK) sin kongress som i år blir digital. Där tas bland annat frågan om samfundets syn på samkönade relationer upp. Och med start i helgen möts också Equmeniakyrkan digitalt, under kyrkokonferensen ska beslut om vilka som ska vara kyrkoledare fattas.

Nyheter · Publicerad 07:00, 19 sep 2020

Rubriken för EFK:s kongress är ”Förvandlat land” och mötet pågår från lördag morgon till eftermiddagen. Under dagen fattas beslut om vissa förändringar i rörelsens tro- och självförståelsedokument. Dessa har processats fram i mötesplatser runt om i landet och nu har styrelsen lagt fram ett förslag som tas till omröstning.

Bland annat har beskrivningen av de fyra ord som EFK använder för att förklara sin teologiska profi – evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk – fördjupats och förtydligats i vissa avseenden.

En av de tre motioner som tas upp till beslut är ett förslag som rör synen på samkönade relationer.

Världen idag har tidigare berättat om initiativet till en gemensam motion från personer, inom EFK, som företräder såväl en ”konservativ” som en ”liberal” syn på homosexualitet. De förespråkar gemensamt att rörelsen ska fördjupa sig ytterligare i frågan innan man beslutar om eventuella förändringar.

EFK:s teologiska uppfattning i dag är att äktenskapet ska vara reserverat för man och kvinna.

Personerna bakom motionen; Stefan Swärd, Jonatan Arenius, Niclas Öjebrandt och Björn Cedersjö, vill att en arbetsgrupp inrättas för att etiskt och teologiskt djupdyka i frågan och att detta ska leda till en rapport eller en bok som ”kan bli ett underlag i samtal bland församlingsledare och på församlingsnivå”.

Styrelsen har ställt sig bakom förslaget med vissa tillägg, bland annat bör arbetsgruppen ha med ett internationellt perspektiv och belysa frågan också utifrån internationella relationer, anser man.

Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens pågår den 18–27 september och genomförs av ombud och deltagare som ansluter via ett digitalt system.

Under konferensen sker val av kyrkoledare. Styrelsen har föreslagit att Lasse Svensson, nuvarande kyrkoledare, fortsätter sin tjänst. Och att Karin Wiborn, nuvarande generalsekreterare för Sveriges kristna råd, och Joakim Hagerius, pastor och tidigare opinionsskribent på Dagen, kliver in som biträdande kyrkoledare.

Processen har dock kantats av interna diskussioner och Linda Alexandersson, pastor i Arvika, har också gått ut och sagt att hon vill bli en av kyrkoledarna.

I samband med kyrkokonferensen kommer två gudstjänster webbsändas, 20 och 27 september, som enskilda och församlingar kan delta i.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00