Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

När 2011 års session av kyrkomötet i Uppsala invigdes med en gudstjänst i Uppsala domkyrka predikade den förre domprosten i Uppsala och nuvarande biskopen i Härnösand, Tuulikki Koivunen Bylund, på temat enhet. Kronprinsessan Victoria var hedersgäst vid gudstjänsten och möttes utanför domkyrkan av ärkebiskopen Anders Wejryd. Foto: Samuel Björk

Samiskt tema på årets inledning av kyrkomötet

UPPSALA På tisdagen samlades delegaterna till första sessionen av årets kyrkomöte. Under ledning av Härnösandsbiskopen Tuulikki Koivunen Bylund präglades invigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka av samiska förtecken i innehåll och dekoration. Hedersgäst vid gudstjänsten var kronprinsessan Victoria.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 sep 2011

Uppsala domkyrka blev ett riktigt fjällkapell när årets session i kyrkomötet startade på tisdagen. Den förre domprosten i Uppsala domkyrka, numera biskop i Härnösands stift, Tuulikki Koivunen Bylund predikade i gudstjäntsen och hennes hemstift stod för programmet.
Kronprinsessan Victoria och de 251 delegaterna möttes av ett högaltare dekorerat med samiska färger, renskinn och renhorn. Gudstjänsten inleddes och avslutades med jojk och ljudande renskällor och evangelietexten och välsignelsen lästes på sydsamiska.
– Det är viktigt för oss att visa vad som är unikt i vårt stift, sa biskopen i ett uttalande på tisdagen.
– Vi har en ursprungsbefolkning i stiftet och därmed har vi också verksamhet på samiska.
Hon menar att den samiska teologin kan ge viktiga bidrag till det teologiska tänkandet:
– Jag tror att det utanförskap och den isolering som samer känt, och kanske fortfarande känner, kan vara ett nyttigt bidrag i arbetet för en sann enhetens kyrka som verkar för mångfald, sade Tuulikki Koivunen Bylund.
I sin predikan uttryckte biskopen att enheten inte  alltid handlar om att tycka lika och att makt och våld inte heller har lyckats producera verklig enhet.
– Svaghetens och kärlekens väg är det enda som kan hela och samla mänskligheten, sade biskopen.

Kyrkomötet tjuvstartade redan på förmiddagen med gruppmöten, och grupper finns det gott om.
Tretton olika nomineringsgrupper är representerade i årets kyrkomöte och återfinns åt alla håll på den politiska kartan.
Efter gudstjänsten samlades man till session som hölls i universitetsaulan i Uppsala.

Inför årets kyrkomöte har det kommit in 98 motioner från ledamöter, men kyrkostyrelsen har även presenterat ett antal propositioner. En av dem behandlar tystnadsplikten.
Kyrkostyrelsen föreslår olika ändringar i kyrkoordningen och kyrkohandboken. Bland annat ska benämningen av det som omfattas av diakoners tystnadsplikt ändras från "själavårdande samtal" till "enskild själavård".
Det ska också införas ett förbud mot att röja uppgifter i Svenska kyrkans familjerådgivning. Förbudet hindrar dock inte att uppgifter i vissa fall lämnas för en anmälan till socialtjänsten eller polis- och åklagarmyndighet, eller då det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsplikt enligt lag. Vidare införs en uttrycklig skyldighet för den som i Svenska kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, att anmäla detta till socialnämnden.

Kyrkomötet är i session fram till och med fredag och i slutet av oktober samlas man åter och då kommer beslut att fattas i plenum.


Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Anna Kråik från Brunflo, jojkade under processionen i gudstjänsten i domkyrkan. Foto: Samuel Björk

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier