Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

När 2011 års session av kyrkomötet i Uppsala invigdes med en gudstjänst i Uppsala domkyrka predikade den förre domprosten i Uppsala och nuvarande biskopen i Härnösand, Tuulikki Koivunen Bylund, på temat enhet. Kronprinsessan Victoria var hedersgäst vid gudstjänsten och möttes utanför domkyrkan av ärkebiskopen Anders Wejryd. Foto: Samuel Björk

Samiskt tema på årets inledning av kyrkomötet

UPPSALA På tisdagen samlades delegaterna till första sessionen av årets kyrkomöte. Under ledning av Härnösandsbiskopen Tuulikki Koivunen Bylund präglades invigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka av samiska förtecken i innehåll och dekoration. Hedersgäst vid gudstjänsten var kronprinsessan Victoria.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 sep 2011

Uppsala domkyrka blev ett riktigt fjällkapell när årets session i kyrkomötet startade på tisdagen. Den förre domprosten i Uppsala domkyrka, numera biskop i Härnösands stift, Tuulikki Koivunen Bylund predikade i gudstjäntsen och hennes hemstift stod för programmet.
Kronprinsessan Victoria och de 251 delegaterna möttes av ett högaltare dekorerat med samiska färger, renskinn och renhorn. Gudstjänsten inleddes och avslutades med jojk och ljudande renskällor och evangelietexten och välsignelsen lästes på sydsamiska.
– Det är viktigt för oss att visa vad som är unikt i vårt stift, sa biskopen i ett uttalande på tisdagen.
– Vi har en ursprungsbefolkning i stiftet och därmed har vi också verksamhet på samiska.
Hon menar att den samiska teologin kan ge viktiga bidrag till det teologiska tänkandet:
– Jag tror att det utanförskap och den isolering som samer känt, och kanske fortfarande känner, kan vara ett nyttigt bidrag i arbetet för en sann enhetens kyrka som verkar för mångfald, sade Tuulikki Koivunen Bylund.
I sin predikan uttryckte biskopen att enheten inte  alltid handlar om att tycka lika och att makt och våld inte heller har lyckats producera verklig enhet.
– Svaghetens och kärlekens väg är det enda som kan hela och samla mänskligheten, sade biskopen.

Kyrkomötet tjuvstartade redan på förmiddagen med gruppmöten, och grupper finns det gott om.
Tretton olika nomineringsgrupper är representerade i årets kyrkomöte och återfinns åt alla håll på den politiska kartan.
Efter gudstjänsten samlades man till session som hölls i universitetsaulan i Uppsala.

Inför årets kyrkomöte har det kommit in 98 motioner från ledamöter, men kyrkostyrelsen har även presenterat ett antal propositioner. En av dem behandlar tystnadsplikten.
Kyrkostyrelsen föreslår olika ändringar i kyrkoordningen och kyrkohandboken. Bland annat ska benämningen av det som omfattas av diakoners tystnadsplikt ändras från "själavårdande samtal" till "enskild själavård".
Det ska också införas ett förbud mot att röja uppgifter i Svenska kyrkans familjerådgivning. Förbudet hindrar dock inte att uppgifter i vissa fall lämnas för en anmälan till socialtjänsten eller polis- och åklagarmyndighet, eller då det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsplikt enligt lag. Vidare införs en uttrycklig skyldighet för den som i Svenska kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, att anmäla detta till socialnämnden.

Kyrkomötet är i session fram till och med fredag och i slutet av oktober samlas man åter och då kommer beslut att fattas i plenum.


Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Anna Kråik från Brunflo, jojkade under processionen i gudstjänsten i domkyrkan. Foto: Samuel Björk

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier