Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Vill man undvika skilsmässa gör man klokt i att inte flytta ihop före bröllopet. Foto: Pixabay

Samboskap negativt för äktenskap på sikt

Äktenskap där makarna dessförinnan varit sambo har en lägre skilsmässograd under första året, men därefter är graden av skilsmässa högre, jämfört med de som inte bott sambo. Det konstaterar forskare med koppling till amerikanska Stanforduniversitetet.

Nyheter · Publicerad 06:00, 26 feb 2020

Konstaterandet görs i en vetenskaplig artikel som har publicerats i tidningen Journal of Marriage and Family. Författare är sociologiprofessorn Michael J Rosenfeld, verksam vid prestigefyllda Standforduniversietet, och sociologen och datavetaren Katharina Roesler som tidigare studerat vid Stanford.

Artikelförfattarna berättar att vissa forskare förr antog att samboerfarenhet skulle leda till en lägre andel skilsmässa. Detta antagande visade sig senare komma på skam, då statistiken i stället visade ett samband mellan samboskap och högre andelar skilsmässor.

På senaste tiden, efter att samboskap har blivit allt vanligare, ska dock forskarna ha kommit till olika slutsatser utifrån statistiken. Vissa har menat att det är inte längre går att se att samboskap har något samband med en ökad skilsmässograd.

När artikelförfattarna tittade på statistik för förstaäktenskap i USA från 1970 till 2015, så såg de att par som var sambor före äktenskapet hade en lägre grad av upplösning av äktenskapet under dess första år, jämfört med dem som inte hade varit sambo. Detta tror forskarna kan bero på att den praktiska erfarenheten genom samboskapet har gjort att paren lärt sig anpassa sig till varandra.

Samtidigt kunde de både forskarna konstatera att det generella sambandet mellan en högre grad av skilsmässa och föräktenskapligt samboskap, det vill säga över längre tid, kvarstår.

”Föräktenskapligt samboendes nackdel för äktenskapets stabilitet framträder starkast efter fem års äktenskap och detta har i stort sett varit konstant i olika undersökningsgrupper över tid”, skriver Rosenfeld och Roesler.

Föräkten- skapligt samboendes nackdel för äktenskapets stabilitet framträder starkast efter fem års äktenskap ...

Nya möjligheter för kyrkan i coronatider

Ledare En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira... lördag 28/3 00:00

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Ledare Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen... lördag 28/3 00:00

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...