Nyheter

Sagostunder med dragqueens blev het fråga i riksdagen

Diskussionen om dragqueens har tagit sig ända in i riksdagen. (Arkivbild)
Diskussionen om dragqueens har tagit sig ända in i riksdagen. (Arkivbild)

Att ifrågasätta kommuner som upplåter bibliotek åt dragqueens som läser normkritiska sagor för barn ligger nära Rysslands och Putins retorik. Det hävdade förra kulturministern Amanda Lind (MP) i en riksdagsdebatt som visade att sagostunder med dragqueens väcker känslor.

Publicerad Uppdaterad

Hur går era egna socialdemokratiska, vänsterinriktade, identitetspolitiska satsningar ... ihop med armlängds avstånd i kulturpolitiken?

Jonas Andersson (SD)

En interpellation från Lawen Redar (S) låg till grund för debatten om dragqueens. Redar tog strid för att män utklädda till kvinnor även fortsatt ska ha tillträde till de kommunala bibliotekens lokaler för att läsa normkritiska sagor för små barn.

”Att biblioteken inte skulle kunna ha sådana här sagostunder framöver går emot hela idén om bibliotekens öppna verksamhet samt den kulturpolitiska principen om en armlängds avstånd”, enligt Redar.

Hon fick i allt väsentligt stöd från kulturminister Parisa Liljestrand (M). Desto hätskare var tonen mellan företrädare för Sverigedemokraterna och vänsterpolitikerna. Jonas Andersson (SD) reagerade på att kritik mot sagostunderna och hot mot desamma jämställdes.

– I interpellationen kan man notera hur Socialdemokraterna och Lawen Redar insinuerar och närmast säger rätt ut att Sverigedemokraternas kritik mot dragqueensagostunderna har lett till de hot hon talar om. Det är extremt ohederligt. Det här är skrämselpropaganda från Socialdemokraterna som syftar till att tysta och skrämma upp dem som deltar i debatten, sade han.

Andersson menade också att styrningen av kulturen var tydlig under S regeringstid.

– Så, Lawen Redar, hur går era egna socialdemokratiska, vänsterinriktade, identitetspolitiska satsningar, med jämställdhets- och mångfaldskrav, kvotering och så vidare, ihop med armlängds avstånd i kulturpolitiken?

Redar bemötte inte detta utan sade i sitt avslutande anförande att sagostunder med dragqueens ”främjar det demokratiska utbytet och kunskapsinhämtningen”.

Amanda Lind (MP) hävdade i sin tur att retorik från Sverigedemokraterna gällande sagstunderna ”ligger ytterst nära retorik vi har hört från andra länder, bland annat från Ryssland och Putin”. Hon menade att kritiken mot dragqueensagostunder är att jämföra med de verbala attacker från politiker i Ryssland som ledde fram till antigaypropagandalagarna 2013.

Från SD-håll lyftes behovet av en distinktion mellan principen om armlängds avstånd och en relevant debatt om företeelser inom kulturvärlden. Leonid Yurkovskiy (SD) påpekade att det kan finnas situationer där det är olämpligt att skattepengar går till något som hamnar inom ramen för skattefinansierad kultur.

– Då ska man våga säga ifrån utan att det ska bli en debatt om demokrati, hot och hat, sade han.

Powered by Labrador CMS