Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Sågade högerns Tidöavtal – nu får biskopen mothugg

Flera förslag i högerpartiernas regeringsavtal ”går emot en kristen idétradition”. Det menar Fredrik Modéus, Svenska kyrkans biskop i Växjö.

Kontentan blir att den som röstar höger inte har i Svenska kyrkan att göra, svarar borgerliga debattören Ann Heberlein.

Nyheter · Publicerad 13:00, 3 nov 2022

Fredrik Modéus skriver på debattplats i Expressen att det är ”anmärkningsvärt att ett parti som säger sig värna kultur och identitet på kristen grund har förslag som drabbar den svage”.

Han syftar på Sverigedemokraterna och på vissa av förslagen i högerpartiernas regeringsavtal. Växjöbiskopen menar att bland annat asylrätt på EU:s miniminivå, begränsningar av familjeåterförening, färre kvotflyktingar, slopat enprocentmål inom biståndet och sänkta klimatambitioner ”går emot värden som kännetecknar kristen idétradition”.

Modéus vidhåller att han som biskop varken är höger eller vänster men skriver:

”Var är hjärtats nöd för den som saknar vad vi äger i överflöd? Hur märks solidariteten, medmänskligheten och humanismen?” 

Men påståendet att stora delar av regeringsavtalet ligger utanför kristen idétradition är ”minst sagt förenklat”. Det skriver Martin Tunström på en ledarplats i Barometern, vars ledarsida ska verka för bland annat kristna värderingar.

Tunström går igenom flera av de områden Modéus nämner och menar att bilden av att svaga missgynnas bygger på selektiv läsning.

”Svenska kyrkans företrädare har alltför sällan ... uppmärksammat våldets offer i förorterna. Resurssvaga grupper är de största förlorarna på våld och organiserad brottslighet”, skriver han.

Tunström påpekar att flera organisationer kopplade till frikyrkor har uppmanat till att inte gynna tiggande i Sverige. Att biståndet nu ska riktas om till att mer fördelas av civilsamhällesorganisationer än av Sida ”kan landets största trossamfund knappast beklaga”, skriver han och tillägger att satsningar på att kapa sjukvårdsköer, lyfta kunskapsskolan och reformera socialtjänsten utelämnas i biskopens text.

Modéus möter också kritik från Ann Heberlein, teologie doktor i etik samt presschef och biträdande stabschef för samarbetet mellan M, KD och L i Region Skåne.

I en replik i Expressen uppmanar hon ”alla borgerligt sinnade kristna att lämna en organisation som mer än något annat är en lobbygrupp för vänsterpolitik”.

Heberlein anser att biskopen passerar anständighetens gräns och att Modéus tycks ha missat förslagen i avtalet om ”stärkt cancervård, satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention, en tandvårdsreform, flera åtgärder för att minska barns utsatthet, åtgärder för att stärka pensionärernas ekonomi och ökat stöd för brottsoffer”.

Heberlein manar biskopen till kontemplation över det löfte han gav vid sin vigning till biskop att möta medmänniskor med varsamhet och aktning. 

”Vi som röstar på M, KD, L eller SD är också medmänniskor – och lika goda kristna som biskop Modéus.”

Firar födelsedagen med att släppa ny musik

Världen idag gratulerar. Tomas Enochsson har på senare tid i livet återupptagit sin musikkarriär. Nu firar han sin 70-årsdag... lördag 1/4 00:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Regeringen ger uppdrag om ny svensk folkräkning

Samhälle. För första gången på flera decennier ska en ny svensk folkräkning genomföras. – Vi har tappat... fredag 31/3 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00