Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Så har Svenska kyrkans syn på homosexuella relationer förändrats

I dagarna har Svenska kyrkan varit en självklar del av Pridefestivalen under rubriken "Störst av allt är kärleken". Förändringen är total sedan 1951 då biskoparna i ett brev menade att: "Den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud".

Nyheter · Publicerad 11:56, 3 aug 2015

I biskopsbrevet 1951 stödjer biskoparna att staten nyligen avkriminaliserat homosexualitet. Men man avfärdar tydligt varje sexuell förbindelse utanför det heterosexuella äktenskapet.

1972 tillsatte Biskopsmötet en utredning för att redovisa kyrkans inställning till homosexuella. I boken De homosexuella och kyrkan (1974) finns en genomgående hållning som sedan ska växa under åren; man gör skillnad på en "genuin, i personlighetskärnan fast förankrad homosexualitet, och andra former av homosexualitet".

Man menar att det som Bibeln fördömer i själva verket är "sexuella avarter" och inte "genuin homosexualitet". Trots teologiskt motstånd väljer nu Svenska kyrkan att "bejaka en varaktig, homosexuell gemenskap, byggd på kärlek och vilja till varaktig trohet".

Men, även de som står bakom detta inom Svenska kyrkan, är vid den här tiden tydliga med att det handlar om en samlevnadsform som inte kan likställas med äktenskapet mellan man och kvinna.

1988 föreslås det i kyrkomötet att ett förslag till kyrklig välsignelseakt för homosexuella par ska tas fram. En utredning tillsätts och rapporten blir färdig 1994.

Året efter träder lagen om registrerat partnerskap i kraft i Sverige och Svenska kyrkan tar ställning för att man inte ska framföra att homosexuellt partnerskap är moraliskt orätt, utan att det ska bejakas.

Biskopsmötet ger också anvisningar om hur man håller en förbön för ett ingått partnerskap. I slutet av 90-talet fortgår debatten om att förbönen ska utvecklas till mer av en välsignelseakt av samkönade par. 2005 fattas formellt beslut om "kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap".

Homosexuell orientering eller ett liv i registrerat partnerskap hindrar inte vigning till kyrklig tjänst, slår kyrkomötet också fast 2005.

Året innan har en stor tv-sänd hearing hållits kring "Kärlek, samlevnad och äktenskap" där en rad forskare, sakkunniga, företrädare för samhällsinstitutioner och olika kyrkor gav sin syn.

Dåvarande ärkebiskop K G Hammar, som hela tiden arbetat för välsignelse av homosexuella relationer, markerar dock att partnerskap inte ska kallas äktenskap, eftersom det är två olika saker.

2007 är första gången präster organiserar sig för att gå med i Prideparaden, även om medarbetare från kyrkan ska ha deltagit tidigare. Svenska kyrkan har på olika sätt varit delaktiga i Pridefestivalen sedan starten och har bland annat anordnat särskilda "regnbågsgudstjänster".

När förslaget om att införa könsneutrala äktenskap och ändra lagen går ut på remiss 2008 svarar Sveriges kristna råd, SKR, där Svenska kyrkan har ett stort inflytande, så här:

"Trots vissa skillnader är kyrkorna inom Sveriges kristna råd eniga om att termen 'äktenskap' även framgent skall förbehållas par med olika kön".

Dokumentet är undertecknat av Anders Wejryd, dåvarande ärkebiskop. Här slås också fast att vigselplikt inte ska gälla; ingen präst eller pastor ska kunna tvingas att mot sin teologiska övertygelse viga par av samma kön.

"Ett skäl för att behålla termen 'äktenskap' för relationen mellan man och kvinna är att det finns en lång tradition av att använda ordet så. Vi menar att det finns starka skäl för att hålla fast vid denna tradition och kan inte se detta som diskriminerade", skriver man också i remissen.

Den 1 april 2009 fattar Sveriges riksdag beslut om att göra äktenskapet könsneutralt. Samma år, 2009, har Svenska kyrkan svängt och kyrkomötet beslutar nu att man även ska viga par av samma kön och inrätta en vigselordning för både homo- och heterosexuella par.

Sedan dess har också förslag om att hbt-certifiera Svenska kyrkans arbetsplatser antagits. Inför höstens kyrkomöte skriver tongivande kyrkomötesprofiler under en motion om att slopa den väjningsrätt som tidigare utlovats för de präster som inte kan stå bakom ett könsneutralt äktenskap.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Källor: "Svenska kyrkan och homosexualiteten 1951-2005 – Om en förändrad inställning och dess motivering", svenskakyrkan.se, "Homosexuella i kyrkan – Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans Teologiska kommitté".​

Läs mer:
• Förslag om vigselplikt oroar kyrkliga grupper
• Väjningsrätten för präster på väg att försvinna
"Det blir i praktiken vigselplikt"

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier