Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

S-profiler: Politiker ska även leda sina väljare

Socialdemokraterna vill se utökad kvotering av föräldraförsäkringen trots att de egna väljarna är emot det. Välkända S-profilerna Stig-Björn Ljunggren samt Lars Stjernkvist försvarar agerandet och menar att politiker har i uppgift att leda sina väljare.

– Det är en av poängerna med den representativa demokratin, säger Ljunggren och medger att detta kan tolkas som att principen ”föräldrar vet bäst” gradvis överges.

Nyheter · Publicerad 17:00, 28 jul 2022

Socialdemokraterna är på sin webbsajt tydliga med att partiet på sikt vill utöka individualiseringen av föräldraförsäkringen till att en tredjedel av ledigheten ska reserveras åt vardera föräldern medan den återstående tredjedelen ska kunna disponeras fritt – ett steg mot avsevärt mer politisk styrning i jämförelse med dagens system där 90 av 480 dagar är reserverade åt vardera föräldern.

Förra torsdagen berättade Världen idag om att 71 procent av svenskarna, enligt en Sifo-mätning, anser att politiker inte har att göra med hur föräldrar fördelar ledigheten. Cirka 65 procent av de tillfrågade socialdemokratiska väljarna är emot kvotering. Det innebär att Socialdemokraterna, i den här frågan, driver en politik i motsatt riktning mot vad de egna väljarna vill.

– Det är en av poängerna med den representativa demokratin, säger Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör för socialdemokratiska Sydöstran i Blekinge och statsvetare som menar att politiker inte ska följa utan leda sina väljare.

I en mejlintervju med Världen idag pekar Ljunggren på utvecklingen av ”långt driven industria­lisering av barnomsorgen” som bakgrund till ideologin om kvotering. En tolkning är att barnen redan i koltåldern lämnats bort till professionell pedagogisk personal, att det är en socialisering som genomförts steg för steg samt att detta har starkt folkligt stöd. Ideologin utgår från ett ”protokoll” om hur människor förväntas vara, menar han.– I stort sett alla partier är i dag intresserade av att ”uppfostra folket bättre”, anser Ljunggren.

– Du ska helst vara anställd och inte småskutta med F-sedel och osäkert kundunderlag. Det innebär också att principen om att föräldrarna vet bäst, symboliserat av att barnbidraget betalas ut kontant utan krav på att slantarna ska användas till det ena eller andra, gradvis överges.

Lars Stjernkvist var under åren 1999-2004 partisekreterare i Socialdemokraterna. Även han framhåller betydelsen av politiska företrädare som arbetar utifrån grundade övertygelser.

– Jag tror att få vill ha politiker som fuktar fingret och sedan bestämmer sig för vad de ska tycka. Samtidigt ska självklart politiker vara lyhörda, säger Stjernkvist i en mejlintervju med Världen idag.

Finns det någon risk med att partiet driver politik som inte är förankrad i väljarleden?

– Nej, egentligen inte. Partier som inte är lyhörda inför väljarna och inte klarar av att förklara sin politiska hållning bestraffas, säger Stig-Björn Ljunggren.

– Den här balansen, mellan att leda och ledas, tycker jag präglar mitt partis familjepolitik, säger Lars Stjernkvist.

Stig-Björn Ljunggren anser inte att det inom socialdemokratin ryms möjlighet att bedriva politik mot kvotering av föräldraledighet.

– Jag har svårt att se någon sådan möjlighet. I den mån en sådan frihetlig linje skulle förekomma blir det mer med hänvisning till risken att förlora väljare än att av principiella skäl försvara människors frihet, säger han.

Lars Stjernkvist anser däremot att sådana uppfattningar får plats inom partiet.

– Ja, det går bevisligen att argumentera både för och mot kvotering som socialdemokrat.

Han betonar att det inom partiet förekommer olika åsikter i denna fråga.

– Det gör det ännu mer angeläget att genomföra förändringar i en takt och på ett sätt som ligger i linje med opinionen, säger Stjernkvist.

Det går bevisligen att argumentera både för och mot kvotering som socialdemokrat.

Sifo-undersökning om föräldraledighet

Så många procent av respektive partis väljare är emot kvotering av föräldraledighet:

Kristdemokraterna 93
Sverigedemokraterna 88
Moderaterna 87
Liberalerna 77
Socialdemokraterna 65
Centerpartiet 57
Miljöpartiet 30
Vänsterpartiet 25

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10