Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

S-politiker ville se uppluckrad gravfridslag

Riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson (S) motionerade i höstas om att luckra upp gravfridslagen om Estonia så att det blir möjligt att göra undersökningar vid vraket. När Världen idag nu talar med honom uttrycker han sig dock mer försiktigt.

Nyheter · Publicerad 11:30, 26 mar 2020

”Forskarnas starka rekommendation [att det görs dykningar för att noggrant undersöka och dokumentera fartygsskrovet] avvisades av den dåvarande svenska regeringen, vilket för oss är obegripligt”, skrev han i en motion i höstas.

– Jag anser att gravfridslagen ska följas och respekteras. Lagar och regler ska följas. Jag ser ingen anledning att i denna fråga ifrågasätta åklagares beslut, förklarar han nu för Världen idag.

Du skriver att det är obegripligt att Reinfeldt-regeringen inte beslutade om dykningar. Vad är det som gör det mer begripligt om Löfven-regeringen vägrar låta dykare undersöka vraket?

– Syftet med motionen är att informationsutbyte mellan länder ska kunna främjas. Det som står i brödtexten bygger på det som framkommit bland annat i Estonia-gruppens diskussioner. Det handlar inte om att ställa olika regeringars ställningstagande emot varandra, utan om att ha en öppenhet för att frågor som tidigare ställts kan vara relevanta att ha med sig även framöver.

Kan du utveckla vad du menar med: ”Detta avtal bör inte kunna förhindra dykningar i officiell regi i syfte att klargöra olycksorsaken”?

– I officiell regi innebär att det ska vara efter beslut som tillkommit av länders officiella företrädare i form av regeringar och parlament, i enlighet med gällande lagstiftningar, betonar Per-Arne Håkansson, som menar att det långa tidsförloppet som förflutit inte behöver vara en nackdel till att komma fram till nya fakta och sanningar.

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Ledare Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som... lördag 4/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Ledare Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Mediaprofil misstror Skolverket

Värdestrid. PJ Anders Linder, chefredaktör för samhällsmagasinet Axess, var en av dem som reagerade när... lördag 4/4 13:50