Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Sverigedemokraternas engagemang i kyrkovalet visar att de inte är religiöst neutrala, menar Berth Löndahl från Frimodig kyrka. På bilden ses statsminister Stefan Löfven och hans fru Ulla i Årsta kyrka i Stockholm i samband med att de förtidsröstade i kyrkovalet. Foto: Henrik Montgomery/TT

S, C och SD kritiseras för att ha bundit sig till luthersk tro

Kan muslimer, judar, hinduer, katoliker, ateister och pingstvänner verkligen rösta på ett parti som inte är religiöst neutralt utan ställer sig bakom Svenska kyrkans trosbekännelse? Frågan väcks av Berth Löndahl i Frimodig kyrka som menar att S, C och SD antingen talar med kluven tunga i riksdagen eller i kyrkomötet.

Nyheter · Publicerad 16:37, 13 sep 2021

Det är i en debattartikel i Kyrkans Tidning som Löndahl vänder på perspektiven i debatten om partipolitikens roll i kyrkan. I stället för att utgå från hur kyrkan påverkas frågar han sig om inte bilden av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverige­demokraterna som religiöst neutrala krackelerar när de binder sig till ett enskilt trossamfund.

Detta är partier som normalt betonar att de är neutrala till, och ofta kritiska i synen på, religion.

De som väljs in i kyrkans beslutande organ, såväl enskilda ledamöter som hela nomineringsgrupper, ”är bundna till den kristna tron och de grundläggande skrifter som räknas upp i Svenska kyrkans portalparagraf”, skriver Berth Löndahl.

Kyrkoordningen nämner inte något partiprogram eller någon annan ideologi än den kristna trosbekännelsen. Slutsatsen blir att de partier som verkar politiskt i kyrkan ställer sig bakom orden: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig ... Vi tror ock på Jesus Kristus, Guds enfödde Son ...”

Antingen är partierna religiöst obundna och måste lämna kyrkan, eller så är påståendet om att man är ett sekulärt parti falskt, menar Löndahl.

”Därför är det en tidsfråga innan de, som tillhör andra religiösa sammanhang … inte längre kan rösta på ett parti som dominerar styrandet av endast ett av Sveriges många trossamfund. När ställer sig muslimerna eller katolikerna frågan om de kan rösta på Socialdemokraterna? Eller på Centern? Eller Sverigedemokraterna? Partier som har en stark ställning i endast en enda av många kyrkor och religioner medan de i övriga inte utövar varken makt eller inflytande.”

Ett liknande resonemang för Tara Twana, socialdemokrat och styrelseledamot i Humanisterna.

”Socialdemokraterna ska … inte hjälpa en missionerande religion att få fler anhängare”, skriver hon i en debattartikel på S-sajten Folkhemmet.

Med sitt engagemang i Svenska kyrkans inre angelägenheter favoriserar Socialdemokraterna ett protestantiskt samfund framför alla andra, menar Twana.

”Vi vill ju till exempel inte se ett samhälle med socialdemokratiskt styrda idrottsföreningar eller bostadsrättsföreningar”, skriver hon och frågar sig varför då Svenska kyrkan ska vara en arena för S.

Socialdemokraterna ska … inte hjälpa en missionerande religion att få fler anhängare.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00