Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström: Låg tolerans bland de "toleranta"

Nyheter · Publicerad 00:01, 3 nov 2014

Den inställda konferensen om mänskliga rättigheter och trafficking vid Uppsala universitet har diskuterats i svenska och utländska medier under de senaste veckorna. Att konferensen, som planerats i ett halvår, ställdes in tre dagar innan utsatt datum, endast på grund av att medarrangören, Scandinavian Human Rights Lawyers, har engagerat sig i det så kallade barnmorskefallet, om samvets­frihet i vården, har ansetts som minst sagt anmärkningsvärt.

Scandinavian Human Rights Lawyers är medlemsorganisation i EU:s plattform European Union Agency for Fundamental Rights och åtar sig fall rörande barns rättigheter och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Organisationen arbetar också med Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt anordnar föreläsningar, seminarier och temadagar angående människohandel, trafficking och prostitution.

Organisationen arbetar via Europa­rådet och Europadomstolen och som styrdokument finns FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Barn­konventionen och Europa­kon­ven­tionen om de mänskliga rättigheterna. Alla jurister anslutna till organisationen har inte en enad syn i alla ärenden eller fall som organisationen åtar sig, men arbetar utifrån att främja mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund och en judisk-kristen människosyn.

Uppsala universitet motiverade beslutet att ställa in konferensen om trafficking med att ”fokus flyttats” från konferensens tema. Vem hade flyttat fokus? Aftonbladet och den extrema lobbyorganisationen RFSU, som utpekat några ledamöter i Scandinavian Human Rights Committee, juryn bakom priset Scandinavian Human Dignity Award, som ”abortmotståndare”.

Detta räckte för att avbryta allt samarbete med juristorganisationen och för att avblåsa en hel konferens.

Kjell O Leijon, präst i Svenska kyrkan, professor i religionsvetenskap och en av ledamöterna i Scandinavian Human Rights Committee, skriver om den moderna svenska intoleransen i toleransens namn, i sin bok ”Tyckandets tyranni”. Han skriver: ”En tolerans där meningsmotståndare svartmålas och sakliga argument ignoreras därför att de formuleras av för etablissemanget misshagliga personer är nämligen ingenting annat än intolerans.”

Lejon beskriver hur det gamla tolerans­begreppet och därmed förknippade ord och begrepp har fått nya betydelser av sekulär-humanistisk art där en ny agenda har skapats utifrån subjektiv relativism: ”Vi ser därför en mentalitetsförändring med starkt underliggande tendenser till intolerans mot allt traditionellt, inte minst traditionellt kristna uppfattningar och värderingar. Parallellt har det sociala trycket hårdnat eftersom tolerans i den sekulära betydelsen har blivit likalydande med en acceptans av den sekulära agendan. Det gäller hur vi skall uppfatta abortfrågan, hur vi skall se på äktenskapet, eller på andra religioner”.

Lejon ger en tydlig uppmaning, som i ljuset av de senaste veckornas händelser, åter aktualiserats: ”Situationen är mycket problematisk och vårt uppdrag måste vara att skärskåda 'spelet', visa på sakargument och i allt söka intellektuell redlighet. Med den sunda toleransen för ögonen.”

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Israeliska araber kan överge sin allians med vänsterkanten

Sedan staten Israels tillblivelse har de israeliska araberna identifierat sig med den politiska vänstern, för det mesta i egna arabiska partier, men...

Ännu ett förlorat tillfälle

I dag hålls en konferens i Bahrain, där de ekonomiska aspekterna av president Trumps fredsplan för Mellanöstern ska diskuteras. Trumps svärson, Jared...