Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Ifall inte samhället sätter in åtgärder mot unga män i utsatta områden kommer vi få se ett fortsatt ökande grovt våld, säger rikspolischef Anders Thornberg under Folk och försvars rikskonferens. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Rikspolischef kopplar gängkriminalitet till migration

De senaste årens eskalerande tillväxt i de kriminella miljöerna beror på en rad olika faktorer, säger rikspolischef Anders Thornberg. Delvis på narkotika och den tekniska utvecklingen, men också på migration och bristande integration, menar han.

– Parallellsamhället slår in kilar i vårt demokratiska system, säger han.

Nyheter · Publicerad 11:00, 13 jan 2022

– Åren 2020 och 2021 sköts sammanlagt nära 100 personer till döds i vårt land. Och i går sköts ytterligare en person ihjäl. Den grova organiserade brottsligheten, skjutvapenvåldet och sprängdåden har blivit en av de främsta utmaningarna för svensk polis och hela samhället, säger rikspolischefen på säkerhetskonferensen Folk och Försvar.

Han beskriver hur de kriminella miljöerna och illegala marknaderna vuxit på ett eskalerande sätt de senaste åren. Läget är synnerligen allvarligt, enligt Anders Thornberg.

– Det har grund i en rad olika faktorer. En kraftigt ökad efterfrågan på narkotika, en accelererande teknisk utveckling och digitalisering, en ökad migration och bristande integration.

Vidare beror brottsökningen, enligt rikspolischefen, på att kriminella i dag sysslar med en rad olika brott, att de har högt våldskapital och att de snarare är trogna brottsaffären än nätverket de ingår i.

Anders Thornberg påpekar att en övervägande majoritet av dem som utför morden är unga män från utsatta områden.

– Sätter inte samhället in åtgärder mot dessa kommer vi se ett fortsatt ökande grovt våld, säger han.

Under ytan kan parallellsamhällen med alternativ rättsskipning och ett svagt förtroende för samhällets institutioner synas, enligt Thornberg.

– Parallellsamhället är särskilt allvarligt då det slår in kilar i vårt demokratiska system.

Kriminella nätverk, ofta släktbaserade, kan samtidigt påverka myndigheter, det politiska systemet och det civila samhället, enligt rikspolischefen.

Thornberg vill se ändring på en rad områden för att samhället ska kunna knäcka gängen. Socialtjänsten behöver stärkas och finnas tillgänglig dygnet runt i Sveriges 61 utsatta områden. Tillgångarna hos de kriminella måste kunna förverkas enklare och straffen måste skärpas för organiserade brott.

Information måste också lättare kunna delas mellan myndigheter, samtidigt bör inte polisen behöva ta hand om psykiskt sjuka och berusade personer.

– Det är väldigt många unga pojkar och flickor som mår väldigt dåligt i vårt land. Förra året åkte vi på 24 000 självmordslarm, säger Anders Thornberg.

Den grova organiserade brottsligheten, skjutvapenvåldet och sprängdåden har blivit en av de främsta utmaningarna för svensk polis och hela samhället.

Finska KD går till val på att bevara kristna värderingar

Nyhetskommentar Inhemska ateister hotar de kristna traditionerna i Finland. Det menar partiledaren för... onsdag 22/3 00:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00