Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

”RFSL:s och RFSU:s material hindrar integrationen”

Tecknade bilder på alla möjliga sexuella konstellationer visas i RFSL:s material för nyanlända. Materialet kan cementera segregationen och leda till sexuella brott, menar debattören Nasrin Sjögren. – Man kan tro att man kommit till en landsomfattande bordell, där det är fritt fram för allt, säger hon.

Nyheter · Publicerad 10:23, 26 apr 2017

Män som har olika typer av sex med män, tre personer som har sex med varandra samtidigt och sexuella akter mellan personer som ser ut att vara en blandning mellan man och kvinna. Det är några av de färgglada illustrationer som finns i RFSL:s broschyr ”Sexual health and rights in Sweden” (Sexuell hälsa och rättigheter i Sverige). Vissa av teckningarna är helfigursbilder, medan andra visar förklarande detaljer.

Materialet riktar sig till nyanlända personer som identifierar sig som queer, homo-, bi- eller transsexuella.

Texten upplyser läsaren om vilka rättigheter man har i Sverige, informerar om könssjukdomar och beskriver hur man använder preventivmedel.

”Om du är transsexuell kan du få medicinsk hjälp att övergå till en kropp som passar din köns­identitet. Du kan också ändra ditt juridiska kön” står det i avsnittet med rubriken ”Trans-hälsovård”.

Under rubriken ”Säkrare sex” ges detaljerade tips för hur man gör olika typer av sex mer säkert, och i slutet av häftet finns det en ordlista som förklarar svåra ord kopplade till sexualitet.

Även materialet i RFSU:s ”Sexualundervisning på lättare svenska”, som är tänkt att användas inom exempelvis SFI (Svenska för invandrare), innehåller explicita bilder på könsorgan och sexuella konstellationer. På några sidor i häftet ska eleverna, med bilders hjälp, lära sig de svenska orden för olika delar av könsorganet samt ord för olika sätt att ha sex på. På andra sidor ska eleverna svara på frågor kopplade till olika sexuella dilemman.

En som är kritisk till RFSL:s och RFSU:s material till nyanlända är debattören Nasrin Sjögren, som själv har rötter i Iran.

– Det är häpnadsväckande perverterat! Vad människor gör privat i det avskilda är upp till dem själva – men att ta fram ett material med ett sådant grovt och pornografiskt bildspråk är provocerande. Det är som om man har vinnlagt sig om att det ska sticka i ögonen på folk, säger hon. 

Hon tror att de flesta nyanlända reagerar på materialet på samma sätt som hon. 

– Som nyanländ lär man bli väldigt förskräckt och undra vad det är för land som man har kommit till. RFSL är en liten förening med en extrem sexualpolitisk agenda, som i mångt och mycket går tvärsemot den sexualetik som är gängse för den svenska majoritetsbefolkningen. Men kommer man utifrån och möts av detta material så kan man tro att det är representativt för Sverige. 

Vilka konsekvenser kan detta få, menar du?

– Mycket allvarliga konsekvenser. Denna vrångbild av Sverige kan sätta sig. Det är en bild som krockar totalt med den värdegrund som de flesta nyanlända har med sig. 

Nasrin Sjögren påpekar att sexualitet är ett otroligt känsligt ämne i många kulturer. Det är något tabubelagt som man sällan talar öppet om ens inom den närmaste familjen, menar hon. En kvinna som inte täcker sig kan i dessa kulturer ses som fritt villebråd, säger Nasrin Sjögren.

– Om man har den värdegrunden och upptäcker ett sådant här material – då kan man tro att man har kommit till en landsomfattande bordell, där det är fritt fram för allt. En gränslös sexfest som pågår dygnet runt, året runt. 

Nasrin Sjögren befarar att det kan leda till ofredanden och andra sexualbrott. 

– Man tror inte att det finns några gränser åt något håll. 

Hon tror även att det kan förhindra assimilation, cementera segregation och sätta käppar i hjulet för integration.

– Männen kan bli ännu mer patriarkala, kontrollerande och traditionella än vad de var i hemlandet, när de känner sig hotade av en amoralisk och dekadent kultur som de upplever som skrämmande och obehaglig. Det kan göra att kvinnorna hindras från att komma ut i arbetslivet, studera och gå till köpcentret, säger hon. 

Att RFSU och RFSL har utformat häftena som de har gjort tror Nasrin Sjögren beror på en kombination av ideologiskt motiverad normfientlighet, okunskap om kulturskillnader samt en lust att provocera. Hon tror också att det beror på att upphovsmakarna är från en sluten grupp med starkt likriktade åsikter och värderingar.

– Materialet presenterar en extremt sexfixerad bild av såväl hbtq-personer som av svensk sexualetik. RFSL tycks ha haft som ambition att nå den egna målgruppen bland nyanlända, men det är direkt ansvarslöst och splittrande att släppa ett sådant här material. Mötet med den västerländska synen på sexualitet är tillräckligt svårt som det är för många nyanlända.

Hans Olsson, sakkunning i sexualundervisning på RFSU, tycker inte att bilderna i deras material till nyanlända utgör något problem.

– Utgångspunkten för oss är att alla människor har rätt till kunskap. Många nyanlända kanske inte har fått med sig så mycket sexualkunskap från sina hemländer. Anledningen till att vi har ett explicit – eller rättare sagt tydligt – material är att personerna som häftet riktar sig till inte kan så mycket svenska. Bilderna blir ett hjälpmedel. Vi vill ge ordkunskap för att underlätta förståelsen, säger han.

Hans Olsson medger att bilderna kan uppfattas som ”laddade”, men han påpekar att den som har hand om undervisningen får hantera dem på ett pedagogiskt sätt. När han själv är ute och undervisar brukar han ibland förbereda deltagarna på bilderna innan han visar dem.

Han tycker att det är viktigt att nyanlända lär sig ord kopplade till könsorgan och sexualitet.

– Det är viktigt att lära sig ord så att man förstår vad man pratar om, om man exempelvis ska söka vård. Det är ingen skillnad om man är nyanländ eller född i Sverige.

Hur ser ni på risken att segregationen befästs av ett sådant här material?

– Jag skulle säga att den risken är minimal. Syftet med vår undervisning är att diskutera normer och reflektera över vad man själv tycker. Tvärtom tror jag att diskussion om de här frågorna underlättar integrationen.

Hans Olsson menar att materialet ger en förståelse för hur Sverige fungerar.

Han tror heller inte att det är någon risk att sexualbrotten ökar med deras material.

– Det låter väldigt långsökt. Återigen så tror jag att det är helt tvärtom. Vi har ett helt avsnitt om rättigheter och lagar där vi tar upp vilka rättigheter man har och vad man får och inte får göra.

Olsson påpekar att man inte kan dra alla nyanlända över en kam. Nyanlända tycker, precis som infödda svenskar, olika i olika frågor, menar han.

Kan vi i Sverige lära oss något av nyanlända personers syn i de här frågorna?

– Det tror jag säkert att vi kan. Människor gör sina egna val – det är intressant att höra hur olika människor tänker.

Kan vi vara säkra på att den syn som vi i Sverige har på sexualitet och relationer är den rätta och bästa?

– Det är en intressant fråga. Vad som är den rätta synen förändras hela tiden. Det finns för- och nackdelar med alla samhällen. Men generellt sett tycks den skandinaviska och nederländska synen på de här frågorna fungera ganska bra, säger Hans Olsson.

Världen idag har varit i kontakt med RFSL, men de hade inte resurser nog för att svara på frågorna de dagar då de blev kontaktade.

Männen kan bli ännu mer patriarkala, kontrollerande och traditionella än vad de var i hemlandet när de känner sig hotade av en amoralisk och dekadent kultur som de upplever som skrämmande och obehaglig.

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00