Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Religiösa israeler ska få lättare att göra värnplikt

En ny pluton för bara kvinnor inom en av Israels gränsskyddsenheter ska snart göra det lättare för religiösa kvinnor att göra värnplikt. Därmed hörsammar den israeliska försvarsmakten ett önskemål som framförts från flera ortodoxa skolor i landet.

Nyheter · Publicerad 12:00, 6 jan 2022

Tidningen Times of Israel, som också hänvisar till nyhetskanalen Kan, rapporterar att de första kvinnliga rekryterna till den nya plutonen ska väljas ut i mars i år.

Plutonen ska sedan ska inrättas i en befintlig gränsskyddsstyrka, som annars är blandad med både män och kvinnor.

I Israel, som har allmän värnplikt för såväl män som kvinnor över 18 år, har det alltsedan staten bildades 1948 funnits en undantagsregel för ultraortodoxa judar. Kvinnor som klassas som ”religiösa” har därför, till skillnad från andra kvinnor, haft möjlighet att välja att göra civilplikt i stället, något många i dagsläget väljer för att undvika utmaningar med att tjänstgöra tillsammans med det motsatta könet, skriver Times of Israel.

Flera ledare för nationella religiösa skolor, där många ortodoxa kvinnor studerar efter gymnasiet, ska dock ha efterfrågat möjligheter för att kunna tillmötesgå de religiösa kvinnor som ändå vill göra militärtjänst men utan att behöva bryta mot blygsamhetsregler som de följer och som de bedömer förbjuder dem från att göra sådan tjänst tillsammans med män.

Den gränsskyddsstyrka som den nya kvinnoplutonen ska tillhöra är en av fyra sådana styrkor som försvarar gränserna mot Jordanien och Egypten, båda två länder som Israel har fredsavtal med, men från vilka det görs försök att smuggla in bland annat droger och vapen till Israel.

Från andra sidan gränsen mot Egypten, där Islamiska staten har en gren på Sinaihalvön, förekommer det också ibland försök till terrordåd.

Sedan tidigare finns ett kvinnligt kompani med stridsvagnsoperatörer just längs gränsen till Egypten. Det finns också militära enheter för religiösa män som av liknande blygsamhetsskäl som kvinnorna vill slippa tjäna tillsammans med motsatta könet.

Utöver ultraortodoxa samt kvinnor som redan har gift sig, råder undantag från värnplikten även israeliska araber som inte är druser (vilka omfattas av värnplikten). Men enligt israeliska försvarsmaktens sajt är det dock många av dem som inte måste göra värnplikt som ändå väljer att göra det.

Medan kvinnor förväntas göra värnplikt i minst två år, förväntas männen tjäna något längre, i minst två år och sex månader.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00