Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Religiös S-rörelse till attack mot Världen idag

Socialdemokrater för tro och solidaritet, före detta Broderskapsrörelsen, har för första gången fått en muslimsk ordförande. Under förbundets kongress på lördagen valdes Sara Kukka-Salam till ny förbundsordförande efter Ulf Bjereld.

Samtidigt går förbundet till hårt angrepp mot Världen idag, efter förra veckans ledartext om rörelsen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 25 aug 2020

Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) har numera en muslimsk ordförande. Sara Kukka-Salam, kommunalråd i Solna, valdes till ny förbundsordförande vid förbundets digitala kongress på lördagen. Hon efterträder Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, som hade avböjt omval.

För snart tio år sedan, i november 2010, förklarade dåvarande Broderskapsrörelsen att man inte längre skulle vara en kristen rörelse, utan en allmänt religionsrelaterad rörelse.

I en ledare i Världen idag i förra veckan skriver Per Ewert att STS samarbete med muslimska organisationer inleddes redan på 1990-talet och att steget att välja en muslimsk ordförande därför är väntat.

”Under förbundets knappt 90 år har det uthålligt verkat med fokus på att vidga inflytandet för socialdemokratin, först inom kristenheten och i takt med den ökade invandringen också gentemot landets muslimer. Förbundets namnbyten vittnar också om hur den kristna grund som från början fanns i namnet steg för steg har tonats ner”, skriver han bland annat.

Som svar på denna ledartext skriver STS på Twitter:

”Idag skriver en liten radikal kristen tidning om att vi numera är sekulära samt muslimer. Och definitivt inte kristna. Dessa konservativa försök att lägga beslag på vad som är den enda ʼäkta tronʼ illustrerar bara varför vi behövs … Att konservativa försöker tillskriva oss diverse agendor är bara ett kvitto på att vi gör rätt, och att de har slut på argument. Generellt har progressiva kristna och progressiva muslimer mycket mer gemensamt och lättare att andas fritt i samma rum än när de/vi umgås med konservativa i den egna traditionen.”

Per Ewert tycker att STS reaktion på hans ledartext bara vittnar om en irritation över att bli granskad.

– Det är ganska märkligt i ett öppet samhälle. Min ledartext spekulerade inte ut ur tomma intet, utan citerade helt enkelt vad som formulerats på deras hemsida, i motioner och historiskt. De nämner inte att jag har fel i sak, men klistrar gärna etiketter på den som granskar, säger han.

– Socialdemokrater för tro och solidaritet är en maktfaktor i samhället, i partiet och i regeringen. Det ligger ett stort intresse i att granska vad de säger och vilka krafter som ligger till grund för Socialdemokraternas vägval, fortsätter han.

Även Dagens ledarskribent Frida Park kritiseras av STS på Twitter. Hon anklagas för att sprida konspirationsteorier efter sin ledartext om valet av Kukka-Salam. Där tar hon bland annat upp rörelsens koppling till Sveriges muslimska råd, något som även Johan Westerholm skrivit om i Världen idag.

”Vi är och förblir ett förbund för progressiva troende. Inte konservativa, murbyggande och inskränkta figurer som hellre spekulerar på sin kammare än går ut och söker sanningen i världen”, twittrar STS.

En motion om att STS ska verka för att socialdemokraterna drar sig ur kyrkopolitiken, röstades ner av kongressen med siffrorna 68 mot 5, 2 avstod. Det meddelar STS politiske sekreterare, Mattias Irving.

Det ligger ett stort intresse i att granska vad de säger och vilka krafter som ligger till grund för Socialdemo-kraternas vägval.

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Torsdagstidningar försenade på grund av trafikkaos

Distribution. Utdelningen av Världen idags tryckta torsdagstidningar kommer dessvärre att bli försenad till... torsdag 30/3 08:30

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00