Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Regeringen vill inte ge svar om strykning av Bibeln ur kursplan

Skolverkets förslag att stryka Bibeln som referens i grundskolans nya kursplan har mötts av massiv kritik. På tisdagen hölls en interpellationsdebatt i ämnet mellan Ingemar Kihlström (KD) och utbildningsminister Anna Ekström (S). Ministern valde att avvakta med konkreta svar tills Skolverket lämnat sitt slutgiltiga förslag.

Nyheter · Publicerad 10:15, 28 nov 2019

I sin interpellation till Anna Ekström frågade Ingemar Kihlström om hon tycker det är rimligt att ta bort den tydliga referens till Bibeln och religiösa urkunder som finns i dagens ämnesplan för grundskolan.

Han ville också ha svar på hur ministern menar att detta förslag går ihop med ambitionen att göra skrivningarna och innehållet i kursplanen tydligare.

Kihlström konstaterar att mycket i vår kultur i dag relaterar till Bibeln. Han menar att eleverna riskerar att förlora denna referensram om skrivningarna i ämnet religion förändras enligt Skolverkets förslag.

Under debatten i riksdagen klargjorde Anna Ekström att Skolverkets färdiga förslag ska vara klart i december.

– För mig är det väldigt svårt att svara på de frågor som Ingemar Kihlström ställer. Jag väljer att vänta, avvakta och se vilket förslag Skolverket slutligen kommer att lämna till regeringen. Det är trots allt mitt jobb som minister att ta ställning till de förslag som kommer på mitt bord och inte till de förslag som inte kommer på mitt bord, sade hon.

Ekström tog upp Skolverkets ståndpunkt att det sprids felaktigheter och missförstånd om det remitterade förslaget, bland annat att kunskaper tas bort på grund av att vissa ord byts ut mot samlingsbegrepp. Verket anser att förslaget i stället förstärker undervisningen om religiösa texter.

Kihlström påpekade däremot att Skolverkets förändringar handlar mer om strykningar än tillägg, förstärkt undervisning eller klargörande.

– Faktum är att i dagens ämnesplan sker direkt syftning till Bibeln tillsammans med likartade skrivningar som återfinns i det nya förslaget, vilket för mig lägger fast att man bör ta upp Bibeln i ämnet religion, sade han.

– Jag förstår inte hur en lärare kan undvika, som Skolverket säger, att ta upp Bibeln i undervisningen med dagens gällande definition.

Ekström sade att hon å sin sida har svårt att förstå hur läraren, enligt det nya remitterade förslaget, ska kunna undervisa om kristendomens centrala berättelser och tankegångar utan att ta upp Bibeln.

– Själv skulle jag ha gått till den där tummade Bibeln som jag har i min egen bokhylla om jag skulle planera en sådan sorts undervisning, sade hon.

Själv skulle jag ha gått till den där tummade Bibeln som jag har i min egen bokhylla om jag skulle planera en sådan sorts undervisning.

75 år sedan Auschwitz befriades

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. Av förklarliga skäl kommer världens uppmärksamhet under Förintelsens minnesdag måndagen den 27 januari ha ett särskilt fokus på förintelselägret...
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...
Senaste nytt
Mest lästa just nu
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...