Värderingar och integration

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) menar att det behövs högre krav på nya medborgares levandssätt.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på "hederligt levnadssätt" för den som vill stanna i Sverige. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) nämner LVU-kampanjen som ett exempel på motsatsen.

– Den är systemhotande, säger hon.

Publicerad Uppdaterad

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att utländska medborgares levnadssätt ska få större betydelse för deras rätt att vistas i Sverige. Nu tillsätts därför en utredning som ska se över vilka krav som ska ställas för ett hederligt levnadssätt.

Utredaren ska bland annat analysera hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas, inte bara på grund av brott utan också på grund av "andra brister i levnadssättet".

Det kan till exempel röra sig om bidragsfusk, annat missbruk av välfärdssystemen, skulder till det allmänna eller till privatpersoner eller om association eller deltagande i gängkriminalitet eller terrorverksamhet. 

– Skulder tar sikte på det som finns i direktiven om att det ska finnas ett krav på hederlig försörjning. Om man inte sköter sina betalningsåtaganden skulle det kunna ligga till grund för ett återkallat uppehållstillstånd, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

I Tidöavtalet användes i stället begreppet vandel, som då väckte debatt. Bland annat fanns prostitution med som ett exempel på vad som skulle kunna utgöra bristande vandel. Det är dock inte med i direktiven till utredningen.

Även yttranden som kan hota demokratin eller vara systemhotande på något sätt nämns. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar upp LVU-kampanjen som ett exempel. 

– Den är systemhotande för Sverige och påverkar socialtjänstens möjlighet att ingripa för att hjälpa utsatta barn, säger hon. 

Hon säger vidare att hederliga personer inte behöver vara oroliga.

– Men om man ägnat sig åt verksamhet som syftar till att undergräva våra demokratiska principer har man all anledning att känna oro, säger hon.

I utredningen ingår också att se över hur olika myndigheter kan få ökad tillgång till "relevanta uppgifter om utlänningar". Det för att möjliggöra fler beslut om nekade och återkallade uppehållstillstånd, samt fler beslut om avvisning. – En grundförutsättning för en framgångsrik integration är att människor som vill bo i Sverige rättar sig efter grundläggande normer och lever på hederligt och skötsamt sätt, säger Maria Malmer Stenergard.

Utredningen ska redovisas den 15 januari 2025.

Powered by Labrador CMS