Nyheter

Regeringen möjliggör nya undersökningar av Estonia

Inrikesminister Mikael Damberg (t h) säger att ändringar ska göras i Estonias gravfridslag under första halvan av 2021. På bilden till vänster ses en modell av M/S Estonia. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT; Anders Wiklund/TT
Inrikesminister Mikael Damberg (t h) säger att ändringar ska göras i Estonias gravfridslag under första halvan av 2021. På bilden till vänster ses en modell av M/S Estonia. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT; Anders Wiklund/TT
Inrikesminister Mikael Damberg (t h) säger att ändringar ska göras i Estonias gravfridslag under första halvan av 2021. På bilden till vänster ses en modell av M/S Estonia. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT; Anders Wiklund/TT
Inrikesminister Mikael Damberg (t h) säger att ändringar ska göras i Estonias gravfridslag under första halvan av 2021. På bilden till vänster ses en modell av M/S Estonia. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT; Anders Wiklund/TT
John Ahlberk. Foto: Anders Wiklund/TT
John Ahlberk. Foto: Anders Wiklund/TT
Mikael Damberg (S) Foto: Anders Wiklund/TT
Mikael Damberg (S) Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen vill gå Statens haverikommission till mötes och göra ändringar i gravfridslagen för att möjliggöra undervattensundersökningar vid Estonias vrak. Syftet är att undersöka de tidigare okända hålen i skrovet.

Publicerad Uppdaterad

[Det är inte] aktuellt för tillfället att gå ned med mänskliga dykare, utan det är fråga om utrustning som kan fjärrstyras.

John Ahlberk, Statens haverikommission

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger att Statens haverikommission (SHK) har hemställt att regeringen bör vidta åtgärder för att genomföra undervattensundersökningar vid M/S Estonia.

– Regeringen har inga planer på att upphäva gravfridslagen, däremot ska vi undersöka hur lagen kan anpassas för att möjliggöra de undersökningar som Statens haverikommission vill göra. Jag ser fram emot en nära dialog med riksdagen i den här frågan, säger Damberg.

Enligt Damberg är målsättningen att genomföra ändringar i lagen under första halvåret 2021.

I höstens uppmärksammade tv-dokumentär om Estonia visades ett tidigare okänt hål i fartygets skrov. John Ahlberk, generaldirektör på Statens haverikommission, säger att syftet med undersökningarna är att söka svar på hur hålen i skovet har uppkommit.

– Det kan till exempel handla om undersökningar och dokumentation om fartygets skrov, särskilt av befintliga skador i skrovet och de två hål som tidigare inte dokumenterats. Det i sin tur kan kräva att delar av skrovet som täcks av sediment kan behöva friläggas. Det kan också innebära att fartygets insida i anslutning till de aktuella hålen behöver dokumenteras, säger Ahlberk.

Ahlberk säger att det hittills inte har framkommit någonting i den preliminära bedömningen som ger SHK anledning att ifrågasätta slutsatserna i haverikommissionens slutrapport från 1997.

Hur undersökningen ska gå till i detalj är ännu inte klart, men SHK kan behöva ta materialprov från delar av skrovet som finns i anslutning till hålet.

– Jag kan också nämna att det inte är aktuellt för tillfället att gå ned med mänskliga dykare, utan det är fråga om utrustning som kan fjärrstyras, säger John Ahlberk.

I februari 1995 kom regeringarna i Sverige, Finland och Estland överens om gravfrid vid vraket vilket gör att dykningar där är olagliga. Enligt Statens haverikommission förhindrar det nuvarande rättsläget undervattensundersökningar, och därför har regeringen ombetts att se över lagstiftningen.

Powered by Labrador CMS