Nyheter

Regeringen: Inga planer på ny Estoniautredning

Det finns många frågetecken kring Estonias förlisning, menar anhörigföreningen Sea. På bilden ligger fartyget vid kajen i Värtahamnen, Stockholm.
Det finns många frågetecken kring Estonias förlisning, menar anhörigföreningen Sea. På bilden ligger fartyget vid kajen i Värtahamnen, Stockholm.

De omkomna från Estonia hålls som gisslan. Det menar anhöriga till katastrofens offer med anledning av att en förundersökning inletts mot två tv-medarbetare som dykt vid Estonia.Men Justitiedepartementet avvisar kravet på en ändring av gravfridslagen för att möjliggöra undersökningar vid vraket.

Publicerad Uppdaterad

Den norska dokumentären

Discovery Media i Norge, som är en del av Discovery Inc, världens ledande media- och underhållningsföretag inom dokumentärområdet, planerar en dokumentärserie i sex delar om Estoniakatastrofen.

En förundersökning mot två av bolagets medarbetare är inledd med anledning av ”dykverksamhet” vid Estonia september 2019.

Som Världen idag nyligen kunde berätta förordar anhörigföreningen Sea (Stiftelsen Estonia­offren och anhöriga) att en ny utredning av Estonia­förlisningen genomförs. De vill att gravfridslagen ändras och är kritiska till att en förundersökning inletts mot två personer som – i samband med inspelningen av en ny dokumentärserie – dykt vid vraket.

Nu svarar regeringen på kraven från de anhöriga.

”Regeringen anser fortsatt att skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget M/S Estonia, som är reglerat i lag, och den internationella överenskommelsen som undertecknats av alla östersjöländer (även UK) utom Tyskland ska respekteras”, meddelar justitie­departementet i en skriftlig kommentar till Världen idag.

Finns det några planer från regeringens sida att riva upp gravfrids­lagen om Estonia så att det blir möjligt att göra undersökningar vid vraket?

”Nej, det finns inga planer på en ny utredning. Av studierna som redovisades av konsortierna SSPA Sweden AB och HSVA [Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH] den 5 maj 2008, framgår att sjunkförloppet i allt väsentligt följer det scenario som presenterats i den internationella haverikommissionens (JAIC) rapport.”

Regeringen menare vidare att dessa konsortier på ett antal punkter haft möjlighet ”att fördjupa analysen jämfört med vad JAIC gjorde”.

”Konsortierna konstaterar bland annat att sjunkförloppet påbörjades tidigare än vad som anges i JAIC:s rapport. Orsaken till M/S Estonias förlisning ifrågasätts dock inte i konsortiernas studier och dessa bekräftar därmed JAIC:s slutsatser.”

I sitt svar till Världen idag påpekar regeringen vidare att dykförbudet kring Estonia är reglerat genom lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

”Lagen förbjuder dykningar och undervattens­verksamhet i vraket och inom ett definierat, rektangulärt område runt vraket. Enda undantaget från dykning gäller verksamhet som avser att täcka över vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön.”

”Undantagen gäller bara om de bedrivs på uppdrag av en myndighet i något av de undertecknande länderna, skriver regeringen, och understryker att lagen inte möjliggör dykningar i syfte att säkerställa förlisningsorsaker.”

Man framhåller också att det krävs ett riksdagsbeslut för att tillfälligt häva lagen.

”Därutöver krävs en ny överenskommelse med åtminstone Estland och Finland.”

Powered by Labrador CMS