Biståndspolitik

Regeringen ger Sida bakläxa om palestinskt bistånd

bistånd
Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister, riktar kritik mot Sidas rapport om det palestinska biståndet.

Sidas rapport om Palestinabiståndet får bakläxa av regeringen.

– Vi behöver ett bättre beslutsunderlag, det finns luckor, säger biståndsminister Johan Forssell.

Men delar av utvecklingsbiståndet återupptas trots det.

Publicerad Uppdaterad

Den 10 oktober meddelade Tidöpartierna att utvecklingsbiståndet till de palestinska områdena pausas. Totalt 57 miljoner kronor som skulle ha betalats ut under återstoden av året.

Samtidigt fick Sida i uppdrag att genomföra en översyn av biståndet. I fredags kom rapporten och Sida slog fast att det inte fanns några hinder för att återuppta biståndet igen. Sida har dock fått kritik för att inte tillräckligt ha granskat de anklagelser som finns om att svenskt bistånd nått till terrorgruppen Hamas.

Nu säger bistånds- och utrikeshandels­minister Johan Forssell (M) att han anser att Sidas rapport inte är tillräckligt utförlig för att göra den bedömningen. 

– Vi valde att frysa utvecklingsbiståndet efter Hamas fruktansvärda terrorattack, för att göra en ordentlig genomlysning.

– Vi gav ett uppdrag till Sida och fick det redovisat. Det är tydligt att vi behöver ett bättre beslutsunderlag än det vi har fått, det finns luckor, säger Forssell.

Nu får Sida till den 15 februari på sig att komplettera rapporten.

Enligt Johan Forssell bestod uppdraget bland annat av att granska samtliga organisationer som har fått svenskt stöd. 

– Sida har istället gjort ett urval. Det är två olika saker. Ett urval är ett urval, samtliga är samtliga.

I det kompletterande uppdraget ska Sida också analysera vad biståndstagarna har kommunicerat på hemsidor och i sociala medier. Något som han menar att Sida inte har kollat på i någon större utsträckning. 

– Det kan vara viktigt för att svara på frågan som vi har ställt, som inte är om man har samarbetat med Hamas, utan om man har tagit avstånd från Hamas. Det är något annat, säger Johan Forssell.

På torsdagen beslutade regeringen trots det att återuppta delar av det pausade utvecklings­biståndet.

Nu ska 27,2 miljoner kronor betalas ut till tre organisationer: Gaza Community Mental Health, The Palestinian Medical Relief Society och We Effect. 

– Vi bedömer att de uppfyller de krav vi ställer. Det är väldigt rimliga krav, de organisationer som Sverige samarbetar med ska tydligt ta avstånd från terror. Det är egentligen en självklarhet. 

Det är tydligt att vi behöver ett bättre beslutsunderlag än det vi har fått.

Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister

– Vi har ett dubbelt ansvar, både mot svenska skattebetalare och inte minst mot människor i Palestina, de ska veta att de biståndsmedel som vi skickar går till seriösa aktörer som tydligt tar avstånd från terror. Sverige är en stor biståndsgivare och med det följer ett stort ansvar.

Först efter att Sida återkommit med sin kompletterande rapport i februari kommer regeringen att fatta beslut om resterande utvecklingsbistånd.

Det humanitära biståndet till de palestinska områdena har inte pausats. I november beslutade regeringen att ge ytterligare 150 miljoner kronor i humanitärt bistånd.

Powered by Labrador CMS