Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Regeringen anklagas för att mörklägga coronasamtal

Coronakommissionen har vid flera tillfällen begärt att få ta del av dokument från samordningsmöten som regeringen haft om pandemin. Men socialminister Lena Hallengren (S) hävdar att flera möten genomförts utan att anteckningar förts.

”Klart att det finns anteckningar från mötena. Fram med dem!” skriver Tobias Billström (M) på Twitter.

Nyheter · Publicerad 19:00, 19 jan 2022

Moderaterna kallade Hallengren till riksdagens socialutskott efter att Dagens Medicin avslöjat att coronakommissionen, som granskar pandemihanteringen, inte fått ut de dokument de efterfrågat. Men efter mötet har kritiken tilltagit.

– Jag kan inte få in i mitt huvud att det inte finns några mötesanteckningar från samordningsgruppen med statssekreterare, säger utskottets ordförande Acko Ankarberg (KD) till TT.

– Intrycket är att man fortsätter att mörka. Man hävdar att man bistått kommissionen på alla vis, men det kan knappast vara skälet till att kommissionen tvingades gå ut offentligt och säga att man har svårt att slutföra sitt arbete för att man inte får den information man begärt, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) till TT.

Framför allt handlar kritiken om utebliven dokumentation från centrala möten som en grupp statssekreterare haft under pandemin, gruppen för strategisk samordning (GSS).

– De fattar inga beslut på sina möten, utan är en grupp för att informera sig och diskutera, säger Lena Hallengren till TT och menar att det är praxis är att det inte förs anteckningar på dessa möten.

”Av 149 möten med den centrala statsledningen finns inga spår. Det är tomt i arkivskåpet”, skriver Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida.

”Inte heller finns några protokoll eller mötesanteckningar från det så kallade Krishanteringsrådet, där regeringskansliet och statliga myndigheter utbytt information under pandemin. … Frånvaron av dokumentation är häpnadsväckande i sig, men står dessutom i strid med regeringskansliets eget regelverk”, skriver han.

Wennblad hänvisar till slutsatserna i den så kallade katastrofkommissionen som utredde Sveriges insatser under tsunamikatastrofen 2004 där regeringen misslyckades när det gäller dokumentation.

I en vägledning angående bland annat krishantering riktad till chefstjänstemän i departementen står det att ”särskild vikt ska läggas vid att dokumentera åtgärder och beslut”, skriver Wennblad.

Acko Ankarberg (KD) menar att det är problematiskt om möten av stor vikt för Sverige i en pandemisituation inte dokumenteras.

– Den allvarligaste frågan är att det inte finns någon sådan dokumentation. Vad har man då en sådan här krisledningsgrupp till? Det måste ju finnas noteringar om vilka överväganden man gjort och hur man ska gå vidare, säger hon.

TT uppger att det är just bristen på mötesanteckningar som gjort att kommissionen efterfrågat minnesanteckningar från enskilda tjänstemän. Men regeringskansliet menar att man inte förfogar över dessa och att det är en juridisk fråga.

Jag kan inte få in i mitt huvud att det inte finns några mötesanteckningar från samordningsgruppen med statssekreterare.

S-förbund i Instagram-inlägg: ”Förbjud koranbränningar!”

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00