Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Reduktionsplikt ifrågasätts när bensinpriserna går i taket

När drivmedelspriserna skenar vill oppositionen inte längre utöka reduktionsplikten för bensin och diesel. Även från vänsterhåll kommer rop på åtgärder.

”Det går inte att driva en klimatpolitik som ensidigt lägger kostnaderna på individen”, skriver Johan Ehrenberg på ETC.

Nyheter · Publicerad 07:55, 4 mar 2022

Reduktionsplikten innebär att den svenska drivmedelsbransch­en varje år måste blanda in förnybara drivmedel i bensin och diesel för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att fram till år 2030 blanda in så mycket förnybart att klimatmålet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp inom transportsektorn kan nås. Eftersom biodrivmedel är dyrare än fossila bränslen har detta lett till högre priser på bensin och diesel.

Alla riksdagspartier utom SD har ställt sig bakom den här färdvägen. Men när energipriserna skenar, pådrivna av reduktionsplikten, signalerar både moderater och kristdemokrater att de svängt i frågan och nu vill se sänkta nivåer.

KD vill minska kravet på förnybart i tanken och satsa mer på elektrifiering. Liksom andra partier som den senaste tiden talat varmt om glesbygden pekar KD på att förlorarna på det system de varit med om att godkänna ”är alla de barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som behöver bilen för att få ihop sin vardag”.

Även från vänster kommer rop på en snabbare elektrifiering.

Johan Ehrenberg, grundare av tidningen ETC vill att regeringen ska ”storsatsa på ökad elektrifiering och sluta låta lobbyisterna styra politiken”.

”Det går inte att driva en klimatpolitik som ensidigt lägger kostnaderna på individen, det slår bara bakut”, skriver han.

Liksom många andra debattörer påpekar han att även produktionen av biobränsle leder till höga utsläpp av kväveoxid, även om dessa flyttas från transporterna.

Producenterna av biodrivmedel är inte glada.

En minskad reduktionsplikt skulle äventyra klimatmålet och slå undan benen för bolagets miljardsatsning på förnybart bränsle, menar Preem. I stället borde man ”sänka skatten för den förnybara delen inom reduktionsplikten, och avstå från skattehöjning på rena biodrivmedel”, föreslår bland andra Preem i en debattartikel i Dagens Industri.

Framöver kan spelplanen emellertid komma att ändras radikalt. Får EU-kommissionen som den vill förbjuds all försäljning av nya förbränningsmotorbilar från 2035.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00