Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Rättsfall med frimurare väcker frågor om opartiskhet

Flera hundra svenska jurister möter varandra i domstolarna samtidigt som man är frimurare och, enligt interna ordensdokument, lovat varandra vänskap, trohet och tillgivenhet ”utan förbehåll”. Det visar en granskning som TV4:s Kalla fakta gjort.

Nyheter · Publicerad 10:00, 7 mar 2023

Drygt 400 personer inom det svenska rättsväsendet är enligt Kalla fakta medlemmar i det slutna sällskapet Frimurarorden och möts sedan regelbundet som domare, åklagare och advokater i olika rättsprocesser.

En stickprovsundersökning som presenteras i programmet visar att över 600 enskilda rättegångar har avgjorts av minst två jurister som är frimurarbröder den senaste tioårsperioden. I inget av dessa fall ska lojalitetsband eller jävsproblem ha uppgetts, något som möter kritik.

– Hade jag vetat det då hade det känts väldigt obehagligt, berättar en målsägande som i efterhand fått reda på att två av de som skulle döma i en rättegång mellan honom och en arbetsgivare var med i samma lokala frimurargrupp.

Benny Wernqvist, rådman i Luleå tingsrätt som var domare i det aktuella fallet, säger till Kalla fakta att han inte ser några problem med att ha dömt i ett ärende där en lokal frimurarbroder var delaktig.

– Det innebär inte att man umgås privat utanför. Alltså nu är det privat, men mer än så gör man inte, säger han.

En annan målsägare får i programmet reda på att samtliga inblandade i hans rättsfall; domaren, åklagaren, advokaten och målsägarbiträdet, alla varit med i den hemliga frimurarorden.

– Det är helt sjukt, jag förstår inte att ingen vetat om det. Man vet ju inte vad som sägs bakom de dörrarna, säger han i programmet.

Josephine Freje Simonsson som står bakom granskningen säger i Nyhetsmorgon att de varit i kontakt med både avhoppare och aktiva frimurare.

– De berättar att det är ett brödraskap där man lovar varandra lojalitet, man ska hjälpa varandra och skydda varandra. Och hur går det då ihop med lagen där man ska vara öppen, transparent och inte ha personliga band till dem man möter i en rättssal?

Juridikprofessorn Sanna Wolk säger till TV4 att jurister bör påminnas om risken för jäv.

– Tilliten är det som det handlar om. Vi måste ha tillit till att vi har ett fungerande rättssystem där domstolarna är oberoende.

Världen idag har via mejl varit i kontakt med Svenska Frimurare Orden som meddelar att man inte har någon kommentar med anledning av Kalla Faktas granskning.

Vi måste ha tillit till att vi har ett fungerande rättssystem där domstolarna är oberoende.

Jesus kallar alla lärjungar att förneka sig själva

Gästledare Lagom till Pingst FFS rådslag i maj 2023 utkom forskningsrapporten ”Pingströrelsens ecklesiologi i... fredag 9/6 00:10