Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Rapportförfattare tillbakavisar kritiken

Sven Bremberg, docent i socialmedicin, har varit med att ta fram Folkhälsomyndighetens rapport. Han tycker att skattesubventionerad förskola är en viktig metod för att främja psykisk hälsa och tillbakavisar kritiken.

Nyheter · Publicerad 13:29, 23 nov 2018

Att det kan finnas brister i studier är regel, menar Sven Brem­berg i sitt skriftliga svar på Världen idags frågor. Han påpekar att det i rapporten också står att de flesta utfall ”endast påvisats i enstaka studier och de metoder som använts för att påvisa effekter har också varierat, vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet”.

Det som ändå talar för att resultaten är relevanta, menar man i rapporten är att de påvisade effekterna ”varit gynnsamma för barnen och ingen av de studier man använt sig av visat på negativa effekter”.

– Vi menar att rapporten ger stöd för uppfattningen om att skattesubventionerad förskola är en viktig metod, både för att främja psykisk hälsa och för att minska sociala skillnader i hälsa, menar Sven Bremberg.

Är det inte problematiskt att det finns så svagt forskningsunderlag, och så få studier gjorda i Sverige, när politikerna ska fatta beslut kring barnomsorgens effekt på barns hälsa?

– De studier vi refererar är nordiska – norska och danska. Skillnaden mellan de nordiska länderna är relativt begränsad. Det innebär att det är befogat att använda resultat från nordiska studier för att vägleda beslutsfattande i Sverige.

– Från ett vetenskapligt perspektiv skulle det självfallet ändå vara önskvärt med ännu fler och ännu bättre studier. Det är tänkvärt att inga svenska forskare inom pedagogik tagit sig an uppgiften, säger Sven Bremberg. 

Från ett vetenskapligt perspektiv skulle det självfallet ändå vara önskvärt med ännu fler och ännu bättre studier. Det är tänkvärt att inga svenska forskare inom pedagogik tagit sig an uppgiften.

Per Gudmundson blir KD-presschef

Politik. Per Gudmundson, mångårig ledarskribent på Svenska Dagbladet, lämnar journalistiken och blir presschef i Kristdemokraternas partiledarstab. Det...

”Håll dörren stängd för all form av dödshjälp”

Expert Sverige måste hålla dörren fortsatt stängd för alla former av dödshjälp. Varningen kommer från den från amerikanske psykiatrikern Mark Komrad, som...

Tröttsam normbrytande propaganda i kulturen

Ledare Kanske var kulturens förfall det tydligaste tecknet på Romarrikets förestående undergång. När det som en gång varit en blomstrande antik kultur föll...