Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

President Donald Trump borde byta strategi för att hjälpa fler förföljda kristna, menar bland andra Open doors. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Rapport: Trumps asylpolitik hjälper få förföljda kristna

Rekordfå av världens mest förföljda kristna får asyl i USA, konstaterar en färsk rapport från Open Doors och World Relief. Nu uppmanar de båda kristna organisationerna president Donald Trump och den amerikanska kongressen att byta kurs.

Nyheter · Publicerad 11:27, 16 jul 2020

Stora amerikanska tidningar, som Christianity Today och Washington Post, har den senaste veckan berättat om den färska rapporten, som har fokus på förföljda kristnas svårigheter att få asyl i USA. 

Rapporten har tagits fram gemensamt av den kristna hjälporganisationen World Relief och den tillika kristna organisationen Open Doors, som arbetar med att hjälpa världens förföljda kristna. 

Rapporten har getts det talande namnet Closed Doors, det vill säga ”Stängda dörrar”, och inleds av ett öppet brev till USA:s kristna och styrande politiker, som är undertecknat av de båda kristna organisationernas ledare. De nämner inledningsvis vissa beslut från Trump-regeringen som de ser som positiva i sammanhanget, men konstaterar sedan att antalet förföljda kristna som kan få skydd genom USA:s flyktingprogram och asyllagar trots allt har reducerats krafitgt, sedan Trump kom till makten.

I rapporten förklaras att USA:s president varje år har att sätta ett tak för beviljandet av asyl till flyktingar, i enlighet med USA:s flyktinglag från 1980. Fram till och med 2016, det vill säga fram till Donald Trumps tillträde på presidentposten, satte de olika tidigare presidenterna detta asyltak kring 95 000 beviljanden per år och år 2016 ska 97 000 flyktingar ha fått asyl i USA. 

President Trump har dock sänkt asyltaket rejält och dessutom har vissa policyändringar gjort det svårare att få asyl generellt. 2018 blev till och med Kanada en större flyktingmottagare än USA, då Kanada gav asyl till cirka 28 000 flyktingar jämfört med USA:s knappt 23 000. 

Enligt rapporten är de kristna flyktingar, som kommer från de 50 länder där förföljelsen bedöms som värst, också bland dem som har drabbats hårdast. År 2016 beviljades drygt 17 000 sådana kristna asyl i USA, att jämföra med knappt 6 000 förra året och drygt 4 000 förrförra året.

Vem räknas som flykting i USA?

Som flykting enligt den amerikanska lagens definition, räknas den som har flytt sitt land på grund av en ”välgrundad rädsla för förföljelse baserad på ras, religion, politisk åsikt, nationellt ursprung eller medlemskap i en viss social gruppp”.

26 miljoner människor i världen möter denna formella definition av att vara flykting.

Den som har flytt sitt land endast på grund av krig räknas alltså inte som flykting enligt definitionen.

Källa: Rapporten CLOSED DOORS: Persecuted Christians and the U.S. Refugee Resettlement and Asylum Processes

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10