Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

President Donald Trump borde byta strategi för att hjälpa fler förföljda kristna, menar bland andra Open doors. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Rapport: Trumps asylpolitik hjälper få förföljda kristna

Rekordfå av världens mest förföljda kristna får asyl i USA, konstaterar en färsk rapport från Open Doors och World Relief. Nu uppmanar de båda kristna organisationerna president Donald Trump och den amerikanska kongressen att byta kurs.

Nyheter · Publicerad 11:27, 16 jul 2020

Stora amerikanska tidningar, som Christianity Today och Washington Post, har den senaste veckan berättat om den färska rapporten, som har fokus på förföljda kristnas svårigheter att få asyl i USA. 

Rapporten har tagits fram gemensamt av den kristna hjälporganisationen World Relief och den tillika kristna organisationen Open Doors, som arbetar med att hjälpa världens förföljda kristna. 

Rapporten har getts det talande namnet Closed Doors, det vill säga ”Stängda dörrar”, och inleds av ett öppet brev till USA:s kristna och styrande politiker, som är undertecknat av de båda kristna organisationernas ledare. De nämner inledningsvis vissa beslut från Trump-regeringen som de ser som positiva i sammanhanget, men konstaterar sedan att antalet förföljda kristna som kan få skydd genom USA:s flyktingprogram och asyllagar trots allt har reducerats krafitgt, sedan Trump kom till makten.

I rapporten förklaras att USA:s president varje år har att sätta ett tak för beviljandet av asyl till flyktingar, i enlighet med USA:s flyktinglag från 1980. Fram till och med 2016, det vill säga fram till Donald Trumps tillträde på presidentposten, satte de olika tidigare presidenterna detta asyltak kring 95 000 beviljanden per år och år 2016 ska 97 000 flyktingar ha fått asyl i USA. 

President Trump har dock sänkt asyltaket rejält och dessutom har vissa policyändringar gjort det svårare att få asyl generellt. 2018 blev till och med Kanada en större flyktingmottagare än USA, då Kanada gav asyl till cirka 28 000 flyktingar jämfört med USA:s knappt 23 000. 

Enligt rapporten är de kristna flyktingar, som kommer från de 50 länder där förföljelsen bedöms som värst, också bland dem som har drabbats hårdast. År 2016 beviljades drygt 17 000 sådana kristna asyl i USA, att jämföra med knappt 6 000 förra året och drygt 4 000 förrförra året.

Vem räknas som flykting i USA?

Som flykting enligt den amerikanska lagens definition, räknas den som har flytt sitt land på grund av en ”välgrundad rädsla för förföljelse baserad på ras, religion, politisk åsikt, nationellt ursprung eller medlemskap i en viss social gruppp”.

26 miljoner människor i världen möter denna formella definition av att vara flykting.

Den som har flytt sitt land endast på grund av krig räknas alltså inte som flykting enligt definitionen.

Källa: Rapporten CLOSED DOORS: Persecuted Christians and the U.S. Refugee Resettlement and Asylum Processes

Adventsbudskap extra viktigt i coronamörker

Ledare I år är det inte bara en mörk årstid som ackompanjerar advent. Frågan är om stämningen i landet,... lördag 28/11 00:00

Palestinsk ledare ger dubbla budskap om terrorlöner

Mellanöstern. Palestinska självstyret avskaffar sin modell för stöd åt dömda terrorister, hävdade bland andra DN... lördag 28/11 07:00

Federley tar paus – närstående dömd för våldtäkt mot barn

Brott. Centerpartiets Fredrick Federley, tongivande politiker och Europaparlamentariker, tar en paus från... fredag 27/11 22:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...