Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Rapport: Surrogatmödraskap ett trauma för barnen

Barnperspektivet fattas ofta i debatten om surrogatmödraskap. Det visar en ny rapport som presenterades i samband med internationella kvinnodagen.

– Det är ett trauma för ett nyfött barn att abrupt separeras från den mamma som det under graviditeten lärt känna hjärtslag, röst och beröring av, säger Brita Storlund vid föreningen Människovärde som tagit fram rapporten.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 mar 2022

Rapporten sätter bland annat fingret på det band som skapas mellan barnet och surrogatmamman under graviditeten, ett band som normalt sett ger barnet trygghet när det får fortsätta ha fysisk kontakt med modern efter födseln.

Detta fråntas dock det barn som genast efter förlossningen separeras från sin surrogatmamma, vilket i sin tur gör att det är stor skillnad på surrogatmödraskap och adoption, framhåller organisationen.

– Vid adoption handlar det om ett barn som redan finns och som har behov av en ny familj, säger Människovärdes verksamhetsansvariga, Cecilia Björfjell.

– Det är barnets och inte föräldrarnas behov som är utgångspunkten. Surrogatmödraskap är en överenskommelse om att i framtiden producera ett barn som kommer att utsättas för en separation, förklarar hon.

Rapporten belyser även surrogatmammornas känslomässiga utsatthet och situationer där beställande föräldrar råkat illa ut. Ett aktuellt exempel där både de beställande föräldrarna och barnen fått det svårt är ett fall med drygt 40 barn som föddes av surrogatmödrar i Ukraina 2020, och som då separerades från sina surrogatmödrar, men som sedan inte kunde hämtas som planerat på grund av pandemirestriktioner. Så sent som i januari i år ska fortfarande några av dessa barn ännu inte ha hämtats.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10