Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Rapport: Allvarliga fel om kristen tro i läroböcker

En granskning av hur kristendomen framställs i svenska skolans läroböcker visar på allvarliga brister. Enligt en rapport från Claphaminstitutet handlar det bland annat om att ”den kristna trons centrum, frälsningen genom tron, i flera böcker görs om till gärningslära”.

Nyheter · Publicerad 07:00, 2 jul 2022

”Osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker”, är den talande titeln på den kristna tankesmedjan Claphaminstitutets nya rapport, som är skriven av lärarna Sofia Ödman, Per Ewert och Crister Andersson.

Den bygger på en granskning av tryckta huvudläroböcker från Sveriges fyra ledande läromedelsföretag, och enligt Claphaminstitutets pressmeddelande handlar det om den första fördjupande studien som har gjorts av hur skolans läroböcker beskriver kristendomen.

För mellanstadiet och högstadiets del, har författarna granskat religionsböckernas innehåll, och för gymnasieskolan läroböcker i naturämnena. Resultatet beskriver de i ganska dystra ordalag.

”Många böcker brister på flera punkter i saklighet och allsidighet. Två läroböcker har så allvarliga brister att vi rekommenderar att de inte används i svenska skolor utan att en omfattande revidering görs”, konstaterar de.

Flera religionsböcker lyckas inte ens förklara den kristna trons trosgrunder, påpekar författarna, utan gör i stället tron till en gärningslära, liknande andra religioner.

I relation till Bibeln pekar de på att det också finns andra allvarliga brister i böckerna, dels i form av rena spekulationer, som till exempel att Jesus kan ha varit gift med Maria från Magdala, dels i form av konspirationsteorier, som att det skulle finnas många äldre och för oss okända bibelböcker.

Beskrivningarna av nutida trosinriktningar inom kristendomen är ibland okunniga, exotifierande eller negativt fördomsfulla, konstaterar författarna, och ger exempel på hur evangelikala grupper sammanfattas som ”extrema tolkningar”, medan ortodoxa sakrament beskrivs som ”så heliga att ingen kan förklara eller förstå dem”.

I gymnasiets naturläroböcker uppges de vanligaste bristerna handla dels om en osaklig historiebeskrivning, som målar upp en konflikt mellan tro och vetenskap, dels om att böckerna inte ger det utrymme för etiska och filosofiska diskussioner som ämnesplanerna föreskriver.

Rapporten kan laddas ner gratis i digitalt format från Claphamsinstitutets sajt, och går också att beställa i tryck för en mindre kostnad.

Den kommer vidare att presenteras under Almedalsveckan, på onsdag förmiddag, i form av ett seminarie där rapportförfattarna samt företrädare för organisationen Humanisterna och Kristna friskolerådet medverkar.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00