Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ett övergivet kloster i Syrien. Foto: STR

”Rädda kristendomen i Mellanöstern”

Sverige bör göra det till en prioriterad utrikespolitisk fråga att EU, FN och andra internationella organ ska arbeta mer aktivt för kristendomens och de kristna folkens överlevnad i Mellanöstern. Det menar Liberalernas Birgitta Ohlsson och Robert Hannah.

Nyheter · Publicerad 15:18, 10 okt 2016

I deras gemensamma motion i riksdagen menar de att omvärlden är handlingsförlamad inför det akuta hot som hänger över Mellanösterns kristna. Man tecknar en mörk bild av utvecklingen de senaste åren.

”Sedan IS invaderat Irak är domedagen för kristendomen i Irak nära. Skyddslösa tvingas assyrierna fly städer som Mosul som man bebott sedan före kristendomens tid. Det fanns omkring 35 000 kristna i Mosul innan Irakkriget. I dag är staden, som bebotts av kristna i 1 800 år, tömd på sin assyriska befolkning”.

Men Ohlsson och Hannah betonar också att situationen för kristna grupper är svår också på andra platser.

”Men det är inte enbart i Syrien och Irak som kristendomen är hotad. Under Muslimska brödraskapets 1-åriga styre i Egypten levde de kristna kopterna i skräck och packade sina väskor. Situationen för Mellanösterns största kristna folk – kopterna – är inte heller god”, menar de och kallar förföljelsen och rensningen av kristna folk i Mellanöstern ett av de största brotten mot mänskligheten i dag.

”Trots den extremt akuta situationen för Mellanösterns kristna är den svenska statens arbete för att bevara kristendomen i Mellanöstern obefintlig.”

Man anser att allt bistånd till länder i Mellanöstern bör villkoras med att mottagarländerna uppfyller krav på att minoritetsfolks rättigheter skyddas, särskilt när det kommer till rätten från etnoreligiös förföljelse och diskriminering.

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...