Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Protesterar till stöd för Domenic

En amerikansk hemskoleorganisation har startat ett upprop till stöd för svenske pojken Domenic Johansson som tvångsomhändertogs på Arlanda sommaren 2009 och som inte fått träffa sina föräldrar på två år.

Nyheter · Publicerad 08:44, 19 nov 2013

Home School Legal Defense Asso­ciation (HSLDA), som engagerat sig i fallet under flera år, uppmanar på sin hemsida läsare att kontakta både socialtjänstchefen och Socialdemokraternas regionråd på Gotland för att be dem hjälpa familjen.
”Att utan ett laglig domstolsutslag ta ett barn från ett flygplan där det har laglig rätt att vara, att sättas i statlig fosterhemsvård med närmast noll kontakt med sin familj, och slutligen att man fråntagit föräldrarna deras rättigheter, är ett klart brott mot internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter”, säger HSLDA:s grundare och ordförande Michael Farris i en kommentar.

Regionråd Hanna Westeren uppger för Världen idag att hon är ”medveten om upprorets existens”, men att hon av sekretessskäl inte vill kommentera det enskilda ärendet.
”Frågan om vårdnad, och vård enligt LVU, är prövad och avgjord i domstol och om man anser att felaktigheter begåtts av socialtjänsten på Gotland bör man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg med en anmälan”, skriver hon.
Högsta domstolen beslöt i våras att inte pröva hovrättens beslut att ta ifrån föräldrarna vårdnaden av Domenic, som tvångsomhändertogs enligt Lagen om vård av unga (LVU) sommaren 2009. Den då sjuårige pojken och hans föräldrar satt på ett flygplan och var på väg att emigrera till mammans hemland Indien, när polisen ingrep, tog pojken från hans föräldrar och överlämnade honom till socialtjänsten.

De skäl som angavs var att pojken inte gått i skola under det föregående läsåret och antogs vara socialt isolerad. Dessutom var hans tandhälsa inte perfekt. Det var dock aldrig tal om några övergrepp eller andra brottsliga handlingar, och enligt nära släktingar var relationen mellan son och föräldrar mycket god.
När föräldrarna, för att avsluta LVU:et, lovade att tillmötesgå både krav på skolgång och hälsokontroller, nekades de ändå att få tillbaka sin son.
En politiker som upprörts av fallet och försöker att agera för föräldrarna är riksdagsledamot Annelie Enochson (KD).
– Jag har träffat advokaten och föräldrarna, och ska inom kort träffa även den indiske ambassadören i Stockholm, säger hon till Världen idag.
– Det är helt enkelt inte acceptabelt att det ska gå till så här i vårt land.

Samtidigt har Domenic Johans­sons pappa Christer gått i spetsen för vad man kallar ett rätts­uppror, där man genom en Face­book­grupp kritiserar hanteringen av tvångsomhändertaganden på Gotland.
– Det handlar om fall där socialtjänsten bland annat förhindrat samarbete, vägrat lämna ut dokumentation och svara på frågor. Vi blev 700 medlemmar på kort tid, så det finns mycket kraft i det här.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00