Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Biologiskt kön har betydelse för bland annat fortplantning, trygghet och rättvisa, menar religionsvetaren Anne Kalvig. Foto: Carina Johansen/NTB/TT

Professor vägrade kalla man för ”hon” – lämnar universitet

Norskan Anne Kalvig, professor i religionsvetenskap och uttalad feminist, säger upp sig efter 25 års tjänst vid universitetet i Stavanger. Detta på grund av att hon upplevt sig mobbad och trakasserad utifrån att hon anser att kön är biologiskt.

Nyheter · Publicerad 07:00, 26 aug 2023

Biologiskt kön är verkligt, binärt och oföränderligt, menar den norska professorn Anne Kalvig.

Hon vidhåller att denna uppfattning om kön inte får uttryckas inom universitets väggar och att det inte finns plats för personer med hennes åsikter inom akademin. Därför har hon nu valt att säga upp sig.

Enligt Anne Kalvig var det, på grund av hennes yttringar i frågan, inte längre möjligt att träffa kollegor och studenter. Hon menar att hon blev mobbad och trakasserad på grund av sitt synsätt.

”Akademin har länge försummat sig och låtit ideologin ersätta kunskapen”, skrev Kalvig tillsammans med docent Kamilla Aslaksen i en debattartikel riktad till rektorn Klaus Mohn i mars i år. 

Det som skett är bland annat att professorn inte velat kalla män för ”hon” – oavsett hur de identifierar sig – då hon inte tycker att män har rätt att kalla sig kvinnor. Kalvig menar att tankesättet att en man kan vara en kvinna är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter.

”Biologiskt kön har betydelse för alla och är särskilt relevant för sexuella relationer och fortplantning, samt för trygghet, värdighet och rättvisa, såsom i idrott, i fängelser, omklädningsrum och på toaletter”, skriver hon.

Rektorn Klaus Mohn har besvarat Anne Kalvigs kritik mot universitetets bemötande av henne med att yttrandefriheten är viktig för dem. I en debattartikel från tidigare i år skriver han att man vill skapa utrymme för olika åsikter, men att man måste kunna tåla motstånd och kritik. Han understrycker dock att motståndet bör vara inom rimliga gränser. 

I Sverige förlorade läraren Selma Gamaleldin sin tjänst som lärare på en skola i Järna efter att ha vägrat att kalla en elev för ”hen”, något som Världen idag var först med att rapportera om.

Skolinspektionen gjorde en utredning av Selma Gamaleldin, utifrån en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, som de i början av sommaren lämnade över till Lärarnas ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden kan återkalla en lärares legitimation, men Skolinspektionen föreslår att de endast ger Gamaleldin en varning.

Akademin har länge försummat sig och låtit ideologin ersätta kunskapen.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00