Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Processexpert: Aldebes bakgrund är olämplig

Ebtisam Aldebe, hustru till den muslimske ledaren Mahmoud Aldebe, har flera gånger ifrågasatt kristna asylsökande konvertiters övertygelse. Det framgår av de domar hon varit med om att fatta i Migrationsdomstolen.

Nyheter · Publicerad 18:00, 4 apr 2011

Världen idag skrev förra veckan om att Mahmoud Aldebe, generalsekreterare i Sveriges muslimska förbund, anser att kristna borde avstå från att döpa asylsökande muslimer från länder som Iran och Afghanistan.

Sådana konverteringar kan anses ha skett med tvång, resonerar han, eftersom den asylsökande är i ett underläge och gör allt för att få stanna i Sverige.

Samtidigt har hans hustru Ebtisam Aldembe, som är medlem av Centerpartiet i Solna, fram till årsskiftet dömt som nämndeman i Migrationsdomstolen.  Där har hon avgjort ärenden som gällt just asylsökande konvertiter.

En vidare granskning av dessa mål bekräftar nu att hon har varit mer skeptisk till just konversionens äkthet än andra nämndemän.

Fyra av de tolv ärenden som Världen idag fått ut från Migrationsdomstolen det senaste året, och där Ebitsam Aldebe deltagit som nämndeman, har gällt asylsökande konvertiter.

I ett av dessa ärenden har en enig rätt – alltså även Ebtisam Aldebe – bedömt att den nya religiösa övertygelsen har varit genuin.

I de övriga tre ärendena har hon varit den enda av rättens tre nämndemän som ifrågasatt konversionens äkthet.

En domare vid Migra-tions­domstolen sa i förra veckan till Världen idag att Ebtisam Aldebes opartiskhet som nämndeman inte kan ifrågasättas enbart för att hon är gift med en man som är öppet kritik till asylsökande konvertiter.

En expert i processrätt ser dock annorlunda på saken.
– Om man är konvertiten i fråga, och vet att en av dem som bidragit till ett negativt beslut har denna bakgrund, är det då inte ägnat att rubba ens tilltro till målet, frågar sig Eric Bylander, lektor i processrätt vid Göteborgs universitet.
– Men det är mycket som är olämpligt utan att vara olagligt, och i mångt och mycket bygger reglerna om jäv på att den som dömer förväntas låta bli fall där man eventuellt skulle kunna uppfattas som partisk, säger Eric Bylander.
– Det spelar ingen roll om man faktiskt påverkat målets utgång eller inte, utan det är hur det uppfattas av de berörda och allmänheten som räknas.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...