Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

”Problemen med islam måste kunna diskuteras öppet”

Omid Pasbakhsh, tidigare muslim och huvudförfattare till Claphams nya rapport, skulle önska att imamer och andra muslimer gensvarade på slutsatserna i rapporten.

– Men jag är inte jätteoptimistisk om det, med tanke på tidigare svårigheter, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:30, 9 feb 2022

Omid Pasbakhsh föddes in i en muslimsk familj i Iran och konverterade senare till kristendom. Han är högstadielärare, arbetar på Fackelbärarnas bibelskola Holsby och har skrivit boken Islam och kristen tro.

Nu har han, tillsammans med professorn Reinhold Fahlbäck, gått igenom islams källor i relation till en rad västerländska värderingar, så som demokrati, kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och religionsfrihet.

– Vi har undersökt 17 olika områden där det verkar finnas en värderingskonflikt, och sett att muslimska bokstavstroende ideal och västerländska ideal inte alls går ihop i 14 av dessa, säger han.

– Det för med sig problem som måste kunna diskuteras öppet.

Den största konflikten ser han i beskrivningen av kvinnor i islamiska skrifter, till exempel i fråga om arv, barnäktenskap och våld i hemmet.

– I västländerna är det viktigt med jämställdhet och att kvinnor ska respekteras som likar. Det blir svårt om man tar Koranen och de muslimska källorna bokstavligt, säger Omid Pasbakhsh.

Han är medveten om att muslimer förhåller sig mycket olika till sin religion, framför allt beroende på vilka länder de kommer ifrån. Många muslimer vet heller inte mycket om sina heliga skrifter.

– I väst finns många muslimer som blivit liberaliserade och inte följer alla islams påbud. Det har i sin tur medfört att en del muslimer som vill ta religionen på större allvar blivit mer radikala och hängivna.

Omid Pasbakhsh skulle önska att muslimska företrädare gav sig in i en diskussion om den nya rapporten. Men stora förhoppningar har han inte.

– Vi har lagt bevisen på bordet och är öppna för att höra om den andra sidan har något som motsäger detta, säger han.

– Men jag har i flera år samarbetat med Svenska evangeliska alliansen, som försökt få till en diskussion med imamer och liknande. Det har inte skett, om man bortser från företrädare för Ahmadiyya-islam, som inte anses som rättrogna av andra muslimer.

Som lärare anser Omid Pasbakhsh att det just inom skolan borde finnas utrymme, och mod, att gå på djupet om religionerna och deras värderingar.

– Vi lägger mycket tid varje termin på att tala om genusfrågor med eleverna. Men varför inte tala mer om religiösa värderingar, som är så viktiga för många?

– Och när man gör det borde man kunna konstatera att människor för med sig ett kulturellt och religiöst arv när de kommer till Sverige, och ställa frågan om man inte bör avsäga sig delar av det.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10