Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Pressas om korsförbud

Den brittiska regeringen måste förklara om den står bakom kristnas rätt att bära symboler för sin tro. Europadomstolen i Strasbourg kräver svar från regeringen efter att fyra kristna britter vänt sig till domstolen.

Nyheter · Publicerad 06:00, 8 jun 2011

De fyra kristna som anser sig diskriminerade för sin tro är Nadia Eweida, som av sin arbetsgivare British airways hindrades att bära ett kors runt halsen, tidigare vigselförrättaren Lillian Ladele som straffades efter att hon vägrat genomföra ceremonier för samkönade par, samlevnadsrådgivaren Gary McFarlane som avskedades efter att han nekat ge rådgivning i sexuella frågor till homosexuella par, samt sjuksköterskan Shirley Chaplain, som hindrades från att arbeta på ett sjukhus på grund av att hon bar ett korshalsband.

Samtliga har förlorat när de överklagat i brittiska domstolar. Europadomstolen anser att de här fallen är så betydelsefulla att de kommer att granskas närmare, och inväntar nu svar från den brittiska regeringen, rapporterar The Telegraph.
Andrea Minichiello Williams, grundare och direktor av Christian legal centre, som representerar två av de fyra sökandena, menar att fallen har "massiv betydelse på alla fronter".
– Det verkar finnas en oproportionerlig fientlighet mot den kristna tron och domstolarnas beslut i Storbritannien har lett till djup orättvisa, säger hon till The Telegraph.

Hon hoppas nu att domstolens agerande ska leda till att jämställdhetslagstiftningen ändras, så att kristna blir fria att följa sitt samvete.
– Människor med ortodox syn på sexualetik utestängs från anställning på grund av att de inte passar in i jämställdhets- och toleransagendan. Det är det här som vi vill ska tas upp. Sådana orättvisor kan inte tillåtas fortsätta, säger Minichiello Williams till tidningen.
När det gäller fallen med de båda kvinnor som nekats bära korsen ställer domstolen enligt The Telegraph följande fråga till regeringen: "Innebar restriktionen mot att synligt bära ett kors eller krucifix i arbetet ett hinder mot de sökandens rätt att manifestera sin religion eller tro, som  den skyddas i artikel 9 (om religionsfrihet) i konventionen?"

När Shirley Chaplin stod inför en arbetsdomstol förra året, ryckte förre ärkebiskopen av Canterbury, Lord Carey, samt sex nuvarande och tidigare anglikanska biskopar, ut till hennes försvar.  I en artikel i Sunday Telegraph uttryckte de sin oro över hur kristna behandlas med bristande respekt, samtidigt som människor med en annan tro behandlas helt annorlunda.
"Vi är djupt bekymrade över den uppenbara diskriminering som visas mot kristna", skrev de och manade regeringen att ingripa.
När regeringen svarat kommer Europadomstolen att ta ställning till om fallet ska behandlas vidare i domstolen.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16