Nyheter

Präst slapp viga – varnas av kyrkan

Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, ansökte om att få avsäga sig vigselrätten för att han inte ville viga samkönade par. Kammarkollegiet gav honom rätt, men nu får han av Domkapitlet en skriftlig erinran, de menar att han är illojal.

Håkan Sunnliden har handlat illojalt mot kyrkan och "har brutit det löfte han gett vid prästvigningen att troget efterleva kyrkans lag och ordning." Så står det i den skriftliga anmärkning som Domkapitlet nu ger Håkan Sunnliden, enligt Värnamo nyheter.
När Världen idag talade med Växjöbiskopen Jan-Olof Johansson efter Håkan Sunnlidens ansökan om att avsäga sig vigselrätten sa han:
"Skälet att jag motsätter mig är att Svenska kyrkan genom Kyrkomötet beslutat att vi fortfarande ska ha vigselrätt, något vi sökt för samtliga präster." Trots att kammarkollegiet, som ansvarar för vigselrätterna, gett Sunnliden rätt och menat att det aldrig kan vara ett krav att viga, väljer alltså kyrkan att varna Värnamoprästen.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS