Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Präst ser stor nöd: ”Vi behöver alla vara själavårdare”

Nöden är så stor att vi behöver vara själavårdare för varandra i vardagslivet. Det menar den finlandssvenske prästen Boris Salo som just släppt en bok om hur den kristna trons källor kan användas för att få oss att må bättre.

– Hela Guds tanke är att upprätta oss så att vi blir de vi är tänkta att vara, säger han.

Nyheter · Publicerad 09:00, 11 dec 2020

Världen idag har i ett antal artiklar lyft frågan om den psykiska ohälsan och hur församlingar kan vara en plats där människors själsliga hunger blir mättad. I mörka coronatider, då vi knappt får mötas i våra kyrkor, har den finlandssvenske pensionerade prästen Boris Salo passande nog släppt en bok som handlar om hur vi kan ge själavård till varandra i vanliga vardagssamtal med nära och kära.

– Behovet av själavård är enormt stort i dag. Det har varit stort ända sedan syndafallet, men i dag är det så många yttre faktorer som gör det troligtvis är större än någonsin, säger han.

De yttre faktorer som Boris Salo talar om är exempelvis den stress och de höga ideal som är en del av samhällsandan.

– Man bygger sitt värde på prestationer i stället för på vetskapen om att man är älskad av Gud, säger han.

Enligt Boris Salo har den kristna tron unika nycklar för att komma till rätta med människors psykiska ohälsa. I sin bok lyfter han framför allt fram möjligheten att använda tre ”skatter” som, vid sidan av dop och nattvard, användes av fornkyrkan: De tio budorden, bönen Fader vår och trosbekännelsen.

– Jag har tidigare tillämpat de här tre källorna i böcker som handlat om arbete, föräldraskap och äktenskap. Nu var det dags att skriva en bok om hur de kan användas i själavårdssamtal, säger han.

Boris Salo berättar att han fick idén då han och hans hustru höll i en själavårdskurs där de fick många frågor. Han märkte då vilket stort behov av själavårdskunskap som fanns.

Tanken med boken är inte att den främst ska användas av professionella själavårdare, utan av alla som vill vara ett stöd för sina medmänniskor.

– Nöden är så stor att det inte räcker med professionella själavårdare, säger han.

Han påpekar vidare att det inte bara handlar om samtal som är specifikt avsatta för djupa frågor, utan om alla samtal.

– I varje möte händer det något – antingen positivt eller negativt. Vi kan få vara empatiska medmänniskor, barmhärtiga samariter, som går med varandra en bit på vägen.

Enligt Boris Salo handlar det helt enkelt om att ge Guds kärlek vidare, så gott vi kan.

– All mänsklig kärlek är ofullkomlig. Därför är själavårdarens uppgift att leda människor in i Guds kärlek.

Boken Välsignade samtal är uppdelad i tre delar där den första delen tittar på själavården ur ett fågelperspektiv. Den andra delen handlar om den söndring och brustenhet som är orsak till att själavård behövs och den tredje delen ger konkreta verktyg för själavårdssamtalet.

Exempel på de områden som gör att själavård behövs är enligt boken: skuld, synd, livskriser, prestationsångest, förträngning, felaktiga band och andliga makter. 

Verktyg som enligt boken kan användas är alltså de tre källorna, men även andra saker.

Vad säger Bibeln om själavård?

– Den röda tråden genom Bibeln är att Gud är en själavårdande Gud. Han är en läkare, en herde och en vårdare. Hela Guds tanke är att upprätta oss så att vi blir till hans avbild, det vill säga de vi är tänkta att vara.

Boris Salo påpekar att Jesus förbarmade sig över människorna eftersom han såg att de var ”som får utan herde”.

Han påpekar vidare att Jesus sade att skörden är stor, men att arbetarna är få. Skulle vi gå ut och vara herdar åt Jesus skulle vi komma till rätta med en stor del av den psykiska ohälsan, tror den pensionerade prästen.

– Ibland är det allra djupaste ganska enkelt: Att man får möta någon som ser en, accepterar en och bekräftar en.

Det här är den fjärde artikeln i Världen idags serie på temat psykisk ohälsa. Tidigare artiklar publicerades 5/11, 11/11 och 12/11.

All mänsklig kärlek är ofullkomlig. Därför är själavårdarens uppgift att leda människor in i Guds kärlek.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier