Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Att låta kyrkor som ses som en ekonomisk belastning bli moskéer är en fråga som borde tas upp i kyrkovalet, anser studentprästen Christofer Sjödin. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Präst föreslår att kyrka blir moské

Svenska kyrkan i Luleå stift håller på att se över 1 200 lokaler, för att se om en del måste säljas av. Studentprästen Christofer Sjödin i Umeå tycker att övertaliga lokaler borde kunna användas som moskéer.

– Det vore väl fantastiskt om någon av våra lokaler skulle kunna bli moské, säger han till P4 Västerbotten

Nyheter · Publicerad 09:00, 16 sep 2021

P4 Västerbotten hade förra veckan två inslag om Svenska kyrkans lokalbestånd, som just nu kostar mer än de uppges smaka.

I ett av dem berättades det att Luleå stift, som omfattar Västerbotten och Norrbottens län, just nu inventerar 1 200 byggnader, varav cirka 200 kyrkor. Vid årsskiftet ska planen för vilka lokaler som ska behållas och vilka som säljas vara klar.

– Det kan bli så att man måste överväga om man ska ha alla dessa lokaler, säger Lars-Göran Wallström, fastighetssamordnare på Luleå stift, till radion.

Vad som ska ske med de lokaler som kyrkan inte har råd att ha kvar är än så länge oklart. Men en person som menar att någon kyrkolokal borde kunna bli en moské är studentprästen Christofer Sjödin i Umeå.

Enligt P4 Västerbotten anser han rent av att förslaget borde finnas med som en fråga i kyrkovalet, i och med att beståndet i hela landet ses över.

– Det skulle till exempel kunna handla om att kyrkan har övertaliga lokaler [...] Det vore väl fantastiskt om någon av våra lokaler skulle kunna bli moské, säger Christofer Sjödin.

För ett år sedan sålde Svenska kyrkan i Umeå ”Kyrkans hus” i Yttersjö till EFS missionsförening i Yttersjö. När det sedan blev aktuellt att sälja även Böleängskyrkan i Umeå, fanns Islamiska föreningen bland intressenterna.

Då beslöt Svenska kyrkan att inte låta Böleängskyrkan omvandlas till en moské, med tanke på de förväntade negativa reaktionerna. I ställes såldes den avsakraliserade byggnaden till en ICA-handlare.

Studentprästen Christofer Sjödin tycker att det är bra om tidigare kyrkobyggnader i stället kan användas av ett annat religiöst, icke-kristet, samfund.

– Det är väl fint om [de] kan användas av andra för bön. Jag ser inte att det är sämre på något sätt än att någon kommersiell verksamhet är i en före detta kyrklig lokal, säger han till P4 Västerbotten.

Islamiska föreningen i Västerbotten är fortsatt intresserad av att köpa någon av Svenska kyrkans lokaler.

– De kommer sälja en lokal, och vi behöver en lokal, varför ska [man] inte sälja till muslimer, säger ledamoten Ahmad Mohanna.  

När Kyrkans Tidning i vintras berättade om Böleängskyrkan nämndes de svåra diskussionerna som omgärdade en kyrkoförsäljning i Göteborg 2011. Där fick föreningen Islamiska skolan köpa Hammarkullens kyrka, som sedan våren 2012 används som förskola, och numera också för bön.

”Kyrkans byggnader representerar inte bara monetära värden utan också symboliska och relationella”, skrev tidningen då i en ledartext.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10