Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Att låta kyrkor som ses som en ekonomisk belastning bli moskéer är en fråga som borde tas upp i kyrkovalet, anser studentprästen Christofer Sjödin. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Präst föreslår att kyrka blir moské

Svenska kyrkan i Luleå stift håller på att se över 1 200 lokaler, för att se om en del måste säljas av. Studentprästen Christofer Sjödin i Umeå tycker att övertaliga lokaler borde kunna användas som moskéer.

– Det vore väl fantastiskt om någon av våra lokaler skulle kunna bli moské, säger han till P4 Västerbotten

Nyheter · Publicerad 09:00, 16 sep 2021

P4 Västerbotten hade förra veckan två inslag om Svenska kyrkans lokalbestånd, som just nu kostar mer än de uppges smaka.

I ett av dem berättades det att Luleå stift, som omfattar Västerbotten och Norrbottens län, just nu inventerar 1 200 byggnader, varav cirka 200 kyrkor. Vid årsskiftet ska planen för vilka lokaler som ska behållas och vilka som säljas vara klar.

– Det kan bli så att man måste överväga om man ska ha alla dessa lokaler, säger Lars-Göran Wallström, fastighetssamordnare på Luleå stift, till radion.

Vad som ska ske med de lokaler som kyrkan inte har råd att ha kvar är än så länge oklart. Men en person som menar att någon kyrkolokal borde kunna bli en moské är studentprästen Christofer Sjödin i Umeå.

Enligt P4 Västerbotten anser han rent av att förslaget borde finnas med som en fråga i kyrkovalet, i och med att beståndet i hela landet ses över.

– Det skulle till exempel kunna handla om att kyrkan har övertaliga lokaler [...] Det vore väl fantastiskt om någon av våra lokaler skulle kunna bli moské, säger Christofer Sjödin.

För ett år sedan sålde Svenska kyrkan i Umeå ”Kyrkans hus” i Yttersjö till EFS missionsförening i Yttersjö. När det sedan blev aktuellt att sälja även Böleängskyrkan i Umeå, fanns Islamiska föreningen bland intressenterna.

Då beslöt Svenska kyrkan att inte låta Böleängskyrkan omvandlas till en moské, med tanke på de förväntade negativa reaktionerna. I ställes såldes den avsakraliserade byggnaden till en ICA-handlare.

Studentprästen Christofer Sjödin tycker att det är bra om tidigare kyrkobyggnader i stället kan användas av ett annat religiöst, icke-kristet, samfund.

– Det är väl fint om [de] kan användas av andra för bön. Jag ser inte att det är sämre på något sätt än att någon kommersiell verksamhet är i en före detta kyrklig lokal, säger han till P4 Västerbotten.

Islamiska föreningen i Västerbotten är fortsatt intresserad av att köpa någon av Svenska kyrkans lokaler.

– De kommer sälja en lokal, och vi behöver en lokal, varför ska [man] inte sälja till muslimer, säger ledamoten Ahmad Mohanna.  

När Kyrkans Tidning i vintras berättade om Böleängskyrkan nämndes de svåra diskussionerna som omgärdade en kyrkoförsäljning i Göteborg 2011. Där fick föreningen Islamiska skolan köpa Hammarkullens kyrka, som sedan våren 2012 används som förskola, och numera också för bön.

”Kyrkans byggnader representerar inte bara monetära värden utan också symboliska och relationella”, skrev tidningen då i en ledartext.

Andligt skeende i Norge växer – flyttar till större lokaler

Norge. Från bara några få till hundratals besökare. Det andliga skeendet fortsätter i det norska samhället... söndag 28/5 08:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00