Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Positiv prognos för avdragsrätt på att gåvor införs från 1 juli

Det lutar åt att gåvoavdrag införs som planerat vid halvårsskiftet. Men det är ännu inte helt säkert, och Social-demokraterna gör det i så fall högst motvilligt. Det är slutsatserna efter en interpellationsdebatt i frågan på tisdagen. Mikael Oscarsson (KD) manar nu civilsamhället att göra sin röst hörd tills saken är helt klar.

Nyheter · Publicerad 15:41, 12 feb 2019

Handlar avdragsrätt på gåvor om att gynna bred folkfilantropi eller att underlätta för rika? Om detta var Mikael Oscarsson (KD) och finansminister Magdalena Andersson (S) oense, när frågan debatterades i riksdagen efter en interpellation från Oscarsson.

I den M- och KD-budget som riksdagen röstat igenom, ingår ett återinförande av reformen som under Alliansregeringens tid gav miljontals kronor extra till olika hjälporganisationer.

Magdalena Andersson meddelade i tisdagens debatt att finansdepartementet i en promemoria föreslagit att skattereduktionen återinförs den 1 juli 2019.

– Remisstiden löper ut den 15 februari 2019, och efter det följer sedvanlig beredning.

När Mikael Oscarsson bad om ett förtydligande kring huruvida avdraget verkligen kommer att bli verklighet, blev Magdalena Anderssons svar mer svävande.

– Innan det finns en överenskommelse om något annat, arbetar vi naturligtvis i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Men det måste till en vanlig beredningsprocess, och vi får se vad remissinstanserna kommer med för synpunkter på förslaget, sade hon och tillade, att gåvogivandet enligt hennes uppgifter fortsatt öka även efter att avdragsrätten togs bort.

Oscarsson framhöll att KD vill att avdraget också ska ut­ökas i framtiden så att det kan komma fler till del, såsom gåvor till idrottsrörelsen och kyrkornas verksamhet.

S är grundläggande emot gåvoavdraget. Andersson menade att om enskilda individer ”har så höga inkomster att de kan skänka 2 000 kronor om året till en ideell organisation” så kan man göra det utan avdrag. Huruvida man bör betraktas som rik om man månadsvis skänker knappt 170 kronor till välgörande ändamål togs inte upp i debatten.

Efter tisdagens debatt säger Mikael Oscarsson till Världen idag att han ser positivt på beskedet från finansministern om att avdragsrätten verkar återinföras från 1 juli.

– Sverige är det enda landet i Europa där denna möjlighet inte finns. Jag menar att det inte borde vara en partipolitiskt skiljande fråga, det är klart att vi ska uppmuntra människor att ge till Läkarmissionen, Stadsmissionen och Hoppets stjärna med flera.

– Det är jätteviktigt att skapa ökat ekonomiskt utrymme för ideell verksamhet.

Mikael Oscarsson betonar att han tycker att det är viktigt att ideella aktörer nu hör av sig till regeringen och att remissinstanserna kommer in med svar.

– Chanserna finns definitivt, men det är betydelsefullt att vi håller frågan vid liv, säger han.

Sverige är det enda landet i Europa där denna möjlighet inte finns. Jag menar att det inte borde vara en partipolitiskt skiljande fråga.

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00