Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

En AI-app som sägs kunna säga hur Jesus hanterat vardagssituationer i modern tid sägs leverera även obibliska svar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Populär AI-app som imiterar Jesus ifrågasätts

En kristen AI-app säger sig kunna hjälpa människor med svar på hur Jesus skulle ha gjort om han fysiskt vandrat på jorden i dag. Tidningen Christian Headlines hävdar dock att appen ger en del svar som inte harmoniserar med Bibelns budskap.

Nyheter · Publicerad 15:18, 8 aug 2023

Artificiell intelligens-appen, med namnet WWJD (Vad skulle Jesus gjort?) har fått 4,8 av 5 stjärnor och framstår som en av de bästa apparna när användare på Apples plattformar söker utifrån frasen ”kristen AI”. Christian Headlines hissar dock varningsflagg när den uppger att svaren från appen inte sällan avviker från traditionell biblisk lära.

På frågan om det finns fler än en väg till himlen citerade AI-appen Johannes 14:6: Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Appen nöjde sig inte med det svaret utan tillade bland annat att ”medan mina läror betonar vikten av att tro på mig är det inte för mig att bedöma vem som kommer eller inte kommer in i himlen”.

Vad gäller frågan om utlevd homosexualitet är synd svarade AI-appen bland annat ”i stället för att fokusera på individuella synder, uppmuntrar jag dig att odla kärlek, acceptans och förståelse gentemot alla människor”, uppger Christian Headlines.

På frågan om det ligger inom bibliska parametrar att byta kön, svarade appen att den som funderar på om denne är transperson bör ”söka Guds vägledning genom bön och reflektion”, men även att det ”i slutändan är mellan dig och Gud vilken väg som är bäst för dig”.

Christian Headlines menar att AI-appen, utifrån ett bibliskt perspektiv, illustrerar farorna med den hastiga tekniska utvecklingen. Tidningen uppger också att appen gav olika svar när samma fråga ställdes flera gånger samt att svaren stämde olika överens med vad som står i Bibeln.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00