Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Många poliser är frustrerade över att grovt kriminella brottslingar som hamnar i fängelse snart är ute på gatorna igen. Foto: Johan Nilsson/TT

Poliserna: Här är de viktigaste förslagen mot kriminaliteten

Ta bort mängdrabatten vid upprepad brottslighet, avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet och utvisa fler utländska medborgare som döms för brott. Det är några av de frågor som poliserna själva tycker är viktigast bland politikernas förslag mot kriminaliteten, visar en ny undersökning.

Nyheter · Publicerad 18:00, 8 sep 2022

Vad tycker egentligen poliserna själva om politikernas kriminalpolitiska förslag? Det har Polisförbundet tagit reda på genom en undersökning bland sina medlemmar.

Allra viktigast, enligt poliserna i undersökningen, är frågan om den så kallade mängdrabatten. Den gör i dag att den som döms för flera brott får ett samlat straff som är mindre än summan av straffvärdet för brotten. Enligt Polisförbundets undersökning vill 73 procent av de som svarat att mängdrabatten ska tas bort så att längre straff döms ut.

– Vi hör en frustration från våra medlemmar att man ser att återkommande och grovt kriminella brottslingar snart är ute på gatorna igen, konstaterar Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

– Handlar det om återkommande eller grova brott måste påföljden stå i proportion till det man har gjort. Här behövs det fler verktyg, fortsätter hon.

Bland svaren kring vilka politiska förslag som poliserna anser är nödvändiga, är frågan om att avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet det som näst flest anger – 66 procent.

Dessutom vill många av poliserna avskaffa den så kallade ”ungdomsrabatten” för de som döms för brott som är 18 år och äldre, utöka utvisningen av utländska medborgare som döms för brott och införa en straffskärpningstrappa vid återfall i brott.

61 procent av de tillfrågade vill se fler poliser i tjänst, vilket gör att frågan kommer först på en femte plats bland de vanligaste svaren i undersökningen.

Stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter samt utökad möjlighet till hemlig avlyssning är också några av de frågor som fler än 50 procent av de svarande har angett som nödvändiga förslag.

Däremot visar Polisförbundets undersökning att medlemmarna inte tycker att det är nödvändigt att satsa på kortutbildade poliser, beredskapspoliser, visitationszoner eller rätten att bära vapen på ledig tid.

– Jag tror att många inte riktigt förstår vad det krävs av en polis, hur komplext yrket är. Därför ser vi också utspel med förslag på enkla lösningar men som inte skulle ge önskad effekt, menar Lena Nitz.

Vi hör en frustration från våra medlemmar

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Fullsatt när musikal om Jesus spelas i Jönköping i helgen

Församling. 1 200 biljetter är sålda när musikalen Jag är, om Jesu sista tid i livet, i helgen sätts upp i en... lördag 1/4 10:00

Politiker bjuder in till bön utanför Finlands riksdag

Helsingfors. Finländske kristdemokraten Antero Laukkanen lämnar riksdagen efter valet på söndag. Dagen före... lördag 1/4 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00