Nyheter

Polischef: Sverige sopar svåra frågor under mattan

Erik Nord Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Erik Nord Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Erik Nord Foto: Polisen
Erik Nord Foto: Polisen

I princip alla som skjuter eller skjuts i gängkonflikter har ursprung i Balkan, Mellanöstern, Nordafrika eller Östafrika. Det skriver polischefen Erik Nord i Göteborgs-Posten och menar att kulturella normer och svensk rädsla för att diskutera dessa kan ligga bakom utvecklingen.

Publicerad Uppdaterad

Våra värderingar kan också göra att vi undviker diskussioner om sådant som känns obehagligt och obekvämt.

Erik Nord, polischef

Erik Nord är chef för polisområdet Storgöteborg. I söndagens GP kommenterade han den omtalade rapporten från Brottsförebyggande rådet om dödligt skjutvapenvåld. Den visar bland annat att Sverige har 18 avlidna per miljon invånare i gruppen 20–29-åringar, mot 0-4 i de flesta andra europeiska länder.

Utifrån sin erfarenhet pekar Erik Nord på flera aspekter som han menar förenar dem som står bakom det dödliga skjutvapenvåldet. Det handlar om ”hyperaktivitet, kognitiva funktionsnedsättningar och dålig impulskontroll” och en dysfunktionell familjemiljö, med inslag av av missbruk, sjukdom, kriminalitet eller våld.

Han konstaterar också att ”i princip alla” som skjuter eller skjuts i gängkonflikter har ursprung i Balkan, Mellanöstern, Nord- eller Östafrika, där olika ”kulturfaktorer” kan vara en del av förklaringen:

”En annorlunda konflikthantering som bygger på vedergällning och kompensation. En barnuppfostran med tradition av aga. En machoidealiserad maskulinitet som premierar tuffhet, risktagande, fysisk styrka och självsvåldighet. En starkt könsgraderad social kontroll och där sociala relationer kan innehålla inslag av stark rangordning.”

Eftersom omständigheterna är ungefär desamma i Tyskland, som inte har samma negativa utveckling, tror Erik Nord att det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till: Sveriges betydligt lägre antal poliser, och en ”närmast extrem tro” på individualism och ”sekulär rationalism”.

”Våra värderingar kan också göra att vi undviker diskussioner om sådant som känns obehagligt och obekvämt, till exempel förekomsten av sådana kulturfaktorer som beskrivits ovan. En undfallenhet som gör att problem kan växa för att vi tittar bort”, skriver han.

Avslutningsvis rekommenderar han Sverige att eftersträva samma andel poliser som Tyskland har.

”Det innebär att när vi år 2028 beräknas passera 11 miljoner invånare bör vi ha 33 000 poliser i Sverige och inte de 26 200 vi siktar mot i dag”, skriver han.

Powered by Labrador CMS