Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Pingstpastorer: Bibeln är tydlig när det gäller utlevd homosexualitet

Niklas Piensoho säger sig brottas med bibeltexter vad gäller homosexualitet. Flera andra pingstpastorer som Världen idag talat med anser dock att Bibeln är glasklar.

– Det går emot Guds ord, så enkelt är det, säger pastorn Antonio Kiasisua.

Nyheter · Publicerad 10:00, 15 nov 2022

Uppsala Pingsts pastor och föreståndare Dan Salomonsson delar gärna med sig av den bibelsyn som han och församlingen står för, men betonar att han inte vill debattera mot pastorskollegor eller andra samfund.

– Jag uppfattar att Bibeln inte bara är tydlig utan också möjlig för att hitta en väg när det gäller äktenskapssyn. Äktenskapssynen i texterna börjar redan i skapelseberättelsen där det redogörs för att vi skapas till manligt och kvinnligt.

Salomonsson betonar att den pingstkarismatiska världen, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och många fler är eniga om Bibelns syn på sexuellt samliv som endast hemmahörande i ett äktenskap mellan en kvinna och en man.

– I nutid är det bara en liten grupp i den västerländska kyrkan som håller på att ompröva det här. Jag tycker att man ska vara oerhört försiktig innan man försöker att ompröva en tvåtusenårig gemensam förståelse för texterna, säger han.

Dan Salomonsson poängerar att han enbart talar om församlingen och inte om samhället i stort.

– I ett öppet samhälle måste det vara möjligt att tycka sådant som inte jag tycker.

Antonio Kiasisua, pastor i den internationella pingstförsamlingen Patmos i Bredäng, som tidigare tillhörde Filadelfiaförsamlingen men som nu bara tillhör Pingst, anser inte att det finns något att diskutera i den här frågan.

– För oss är Bibeln tydlig och klar på den här punkten. Självklart ska vi respektera människors egna val i den situationen, men det [utlevd homosexualitet] går emot Guds ord, så enkelt är det. Det står tydligt att en man ska lämna sin far och sin mor och förena sig med sin hustru, säger Kiasisua.

Världen idag kontaktar även Edgar Broumana, ledare för den arabiska gruppen i Botkyrka pingstförsamling. Han betonar att han har respekt för Niklas Piensoho och att han uttalar sig generellt innan han svarar på vår fråga.

– Guds hus är öppet för alla. När det gäller ledaruppdrag och pastorstjänster är det mer känsligt. Att vara ledare betyder att vara en bra förebild i ord, handling och livsstil enligt Guds ord Bibeln, som tydligt beskriver de egenskaper en ledare ska ha, säger Broumana.

Sven Bengtsson, pastor och föreståndare i Nybro Pingst, påpekar att hela Bibeln, från 1 Mosebok och framåt, talar om äktenskapet endast som mellan en man och en kvinna.

– Bibeltexterna är så klara och enkla att förstå. Det gäller för pastorer att vara rejält pålästa, så att man när argument kommer enkelt kan bemöta dem med en saklig djup undervisning, säger han och lyfter fram bibelsammanhangen 1 Korinthierbrevet kapitel 6 och 1 Timoteusbrevets första kapitel.

Att förkunna alternativa bibeltolkningar som anpassar sig till tidsandan är allvarligt, betonar Sven Bengtsson.

– När man börjar förvränga bibeltexterna, då är jag inte med längre, säger han.

Ytterligare en pastor som reagerar på utvecklingen i Filadelfiakyrkan är Merzek Botros, pastor i den samfundsoberoende arabiska församlingen i Centrumkyrkan Sundbyberg. Han anser att det är upp till Filadelfiakyrkan och Niklas Piensoho att fatta beslut om vilka som ska kunna vara ledare och pastorer i församlingen.

– Det är hans församling. Men, med all kärlek och respekt: Jag tycker att Bibeln är tydlig när det gäller detta, säger han.

Botros menar att vi har en allvarlig situation i Sverige i dagsläget jämfört med tidigare, då pastorer och ledare kämpade för att bevara Guds ord.

– Vi ska inte döma människor. De är välkomna till kyrkan, absolut, men när det kommer till församlingen ska vi som pastorer predika tydligt, inte rättfärdiga synden.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00