Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Pingstpar från Timrå är i Aten för att hjälpa flyktingar

En brand i ett grekiskt flyktingläger har försatt tusentals nödställda människor i hemlöshet. Timråparet Krister och Marie Jönsson erbjuder dem både mat och Jesus.

– Det handlar om att bygga förtroende hos människor som befinner sig i nöd, de behöver känna att de kan lita på oss, säger Krister Jönsson.

Nyheter · Publicerad 08:00, 11 okt 2020

Nyligen brann flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos ned till grunden. Moria har härbärgerat omkring 12 000 flyktingar under trånga och svåra förhållanden. Efter branden har människor sökt sig till fastlandet och hamnat i hemlöshet på platser som Aten samt Thessaloniki.

– Jag tror inte att en ambition om att återuppbygga lägret finns hos myndigheterna, säger Krister Jönsson.

Han berättar om den stora nöd som han och hustrun Marie mötte under ett tio dagar långt besök i huvudstaden Aten nyligen.

– Barnfamiljer sover utomhus i parker. Vi ska, tillsammans med våra vänner i Aten, börja dela ut matlådor till behövande i Aten, berättar han.

Det brukar sägas att ingen kan hjälpa alla, men att alla kan hjälpa någon. Det är något som paret Jönsson stämmer in i.

– Vi kan inte laga mat till alla. Till att börja med försöker vi förse barnfamiljer med mat.

Paret Jönsson är sedan tidigare engagerade i att hjälpa nödställda flyktingar i Grekland. Världen idag har berättat om deras arbete som tog sin början när de blev ”extra föräldrar” till en kristen afghansk kille som kom till Sverige via Grekland.

Arbetet i Grekland syftar inte enbart till att hjälpa till med basala jordiska behov som mat och tak över huvudet. Krister och Marie Jönsson önskar att få dela med sig av sin tro på Jesus också. De och deras medarbetare på plats förfogar över en lägenhet i Aten där människor bjuds in till gemenskap med bibelläsning och bön.

– Maten vi delar ut ska tillagas i lägenheten. Vi kan även erbjuda människor en dusch och en stunds vila.

De samarbetar med organisationen One Heart som bland annat köpt in en fastighet där ideellt arbetande läkare och sjuksköterskor hjälper flyktingar med undersökningar samt medicin. Hela verksamheten bygger på oavlönat arbete samt penninggåvor.

– Jag hoppas att församlingar vill vara med och hjälpa oss, säger Krister Jönsson och berättar att de i sitt arbete hela tiden söker Guds vilja för arbetet.

– Det är otroligt givande på alla sätt, att uppleva hur Gud välsignar samt se att han är med och öppnar dörrar.

Det är otroligt givande på alla sätt, att uppleva hur Gud välsignar samt se att han är med och öppnar dörrar.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00