Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Peter Halldorf på Hönö. Foto: Arash Asadi

Peter Halldorf vill se nattvard varje vecka i frikyrkan

Frikyrkorna behöver inse nattvardens centrala plats i söndagsgudstjänsten. Det menar pingstpastorn och Bjärka-Säby-profilen Peter Halldorf, som håller ett seminarium på Hönökonferensen om just nattvarden i dag, fredag. Världen idag fick en pratstund med honom.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 jul 2014

Varför är det viktigt att prata om nattvarden?
– Herrens måltid, nattvarden, eller eukaristin som de tidiga kristna kallade det, är en handling i vilken den kristna kyrkan har sin identitet, mer än i någonting annat. Därför gläder jag mig över att det pågår en stilla nattvardsväckelse, också i frikyrkan i dag.

Vad är nattvarden?
– Nattvarden är firandet av Kristi påsk och firandet av vårt dop. Vi träder ut ur den här tidsåldern, och firar nattvarden i den dimension som kallas Guds rike. Det innebär enkelt uttryckt att måltiden gör Kristi död och uppståndelse närvarande i våra liv, på samma gång som uppståndelsen en gång för alla har nedtrampat döden. I nattvarden firar vi också minnet av framtiden, vi får en försmak av det kommande riket. Ingenstans blir den troendes identitet så transparent, så enkel, så tydlig och klar som i denna måltid.

Har den haft för liten plats i din egen rörelse, pingst, och i frikyrkorna i stort?
– Den har haft en alldeles för marginaliserad plats. Det slog mig väldigt tydligt, när jag var en ganska ung pingstpastor, att äldre pingstvänner hade en slags trons intuition att detta är mer än bara bröd och vin. Det som har varit självklart för kristna i alla tider eftersom Jesus säger att detta är min kropp, detta är mitt blod.

Du pratar om en nattvardsväckelse, kan du utveckla?
– Jag kan se ett skeende i den riktningen. Nu i veckan kommer den första pingstkatekesen, den kallas inte så, men i praktiken är det en katekes. Det är intressant att se hur rörelsens ledande teologer formulerar sig kring nattvarden. Det vetter mot en sakramental förståelse av nattvarden, det vill säga att brödet och vinet är mer än bara symboler. Det gör man naturligtvis på klar biblisk grund, men det är ändå lite nytt i ett pentekostalt sammanhang. Jag hoppas att det också ska slå igenom allt mer i förkunnelse, i undervisning, i praxis och i de troendes trosmedvetande.
– Om det är något som jag vill uppmuntra till i församlingar, så är det att våga ta steget till ett söndagligt firande av Herrens måltid.

Vad förlorar man om man enbart har en symbolisk syn på nattvarden, som du ser det?
– Då blir måltiden någonting du klarar dig utan. Den blir inte någonting livsnödvändigt. Har du en vad jag menar är biblisk förståelse, som var självklar i den odelade kyrkan, en förståelse som bygger på Jesu egna ord, så innebär det att vi firar inte nattvarden för att vi är kristna. Vi är kristna för att vi firar nattvarden.

För ett tag sedan var det en rätt stor debatt om dopsyn i delar av frikyrkan. Tror du att en liknande debatt kan vänta kring nattvardssyn?
– Jag hoppas att det kommer upp tydligare på agendan i våra samtal och teologiska reflektioner.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Intern strid i muslimska partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00