Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Pensionärerna får skatterabatter i andra länder

Nyheter · Publicerad 08:00, 21 maj 2008
Bara i Sverige betalar pensionärer mer skatt än förvärvsarbetare.
Hillevi Erlandssons mejl till redaktionen är bara ett exempel på många pensionärers upprördhet över att behöva betala mer skatt på samma summa inkomster än de som förvärvsarbetar.
"Man plockar pensionärerna på pengar", säger Hillevi.


Mailet från Hillevi Erlandsson:"Från: Hillevi Erlandsson
Till: naringsliv@varldenidag.se
Ämne: Nyhetstips: Sverige beskattar fattigpensionärer högst i Europa

Jag undrar om inte tidningen Världen idag skulle kunna göra något reportage angående skattetrycket i Europas olika länder. Själv är jag fattigpensionär, på grund av att jag inte utnyttjat samhällets anstalter för barnuppfostran.
Jag har endast 95 000 kronor per år i pension och betalar drygt 23 000 kronor i skatt. En annan orsak till min låga pension är, att jag av staten blivit bestulen på min statliga tjänstepension. Jag arbetade 22 år heltid på kungliga telegrafverket. Pengarna försvann när staten blev bolag. Grundavdraget är för mig i dag cirka
17 000 kronor och därefter betalar jag en skatt på cirka 30 procent.

En väninna till mig som är bosatt i England berättar att där betalar ingen skatt förrän man kommit upp till 135 000 (grundavdraget för alla engelsmän) och då är skatten endast 20 procent. Den högsta skatteprocenten där är 40 procent. Likaså har alla kvinnor från 60 år fyllda gratis läkarvård och gratis medicin. Män har gratis av detta från 65 år fyllda. Alla barn och ungdomar som studerar har också fri läkarvård och fri medicin. Dessutom så är det nästan gratis att åka på buss och tunnelbana för pensionärer där.

I Holland är förhållandena ungefär desamma enligt en bekant jag träffade häromdagen. Har också hört att de flesta europeiska länder har väldigt högt grundavdrag eller rättare sagt så betalar man ingen skatt förrän man kommit över existensminimum.
Kan inte Världen idag gör ett reportage om det finns något annat land till inom Europa som plockar fattigpensionärerna på så mycket skatt.

Visserligen har den nya regeringen lovat att höja pensionen från och med nästa år med cirka 10 000 kronor per individ. Men när skatten är dragen och inflationen gjort sitt, så lär det endast bli cirka 300 kronor mer i månaden. Detta är ju ett hån mot oss fattigpensionärer.
Vi vill hellre ha ett ordentligt grundavdrag eller rättare, inte betala skatt förrän vi uppnått existensminimum.
Hur kan det komma sig, att det enda land i Europa (Sverige) som inte haft krig under hela 1900-talet, har världens högsta skattetryck och till och med plockar fattigpensionärerna i landet på höga skatter. Detta medan fallskärmarna flödar över våra så kallade folkvalda.

Det viktigaste frågan jag ställer här är: Hur ser grundavdraget ut i Europas övriga länder? När börjar man med att betala sin skatt där? Tar man där hänsyn till existensminimum?

Vänligen
Hillevi Erlandsson"

Näringsliv har tagit hjälp av PRO:s expert på andra länders pensionssystem, Lars Bergendahl.
– Införandet av jobbskatteavdraget strider mot pensionsöverenskommelsen från 2003, säger Bergendahl och menar att pension nu med regeringens jobbavdrag beskattas hårdare än arbetsinkomst.
Båda de stora pensionärsorganisationerna har protesterat och försökt förmå regeringen att vidta åtgärder mot vad man menar är både svek och orättvisa. PRO vill likställa skatten på pension med skatt för andra förvärvsinkomster och för alla pensionärer. SPR vill prioritera de så kallade fattigpensionärerna som i snitt betalar 600 kronor mer i skatt per månad för en pension på 12 000 kronor än skatt för motsvarande förvärvsinkomst. Båda organisationerna menar dessutom att pensionen bara handlar om senare uttagen arbetsinkomst.

Lars Bergendahl tycker att Hillevis frågor är intressanta. Han berättar att Världsbanken gjorde 2007 en undersökning av pensionerna i 53 länder.
– Rapporten Pensions panorama visar att det inte finns något land bland de 53 där pensionärerna betalar högre skatt än de förvärvsaktiva, säger Bergendahl.
– Av undersökningen framgår att Sverige är undantaget och att pensionärerna i flera länder har reducerad skatt eller direkta skatterabatter, berättar han.
De två länder som Hillevi Erlandsson frågar efter, tillhör de som kan sägas ha olika former av skatterabatter för pensionärer. Även om de inte når upp till vad Hillevi hört om länderna.

En pensionär i Holland som tjänar mindre än 28 563 €får göra ett avdrag på högst 1 026. Andra får betala fullt ut.
En pensionär i England, Storbritannien, får också ta del av en skatterabatt.
Mellan 65 och 74 år är skatteavdraget £ 6 100 och efter 75 års ålder lite högre, £ 6 370.
Men för oss i Sverige borde även grannlandet Norge vara intressant. Där åtnjuter omkring hälften av alla pensionärer en större eller mindre skatterabatt. Den andra hälften har så stora inkomster att den betalar skatt i likhet med andra inkomsttagare.
Vid en pension på
100 000 norska kronor betalar pensionären 10 648 kronor i skatt.
Om bruttolönen är arbetsinkomst betalar vanlige löntagaren 15 360 kronor i skatt.
Skillnaden är alltså nästan 5 000 kronor i mindre skatt för pensionären.

Avgifter till sjukförsäkringar varierar i olika länder om de inte är reducerade eller borttagna för den gruppen. Ofta betalas sådana avgifter endast på förvärvsinkomster.
Kontentan av Världsbankens rapport är att inget land merbeskattar pensionärerna. Även om regeringen inte går med på ordet "merbeskattning" med sitt jobbavdrag. Men högre skatt för pensionärerna blir ändå effekten i skattetabellerna.
Om Hillevi skulle tjäna 12 000 kronor i månaden i Sverige och betala skatt enligt tabell 32, skulle hennes skatt vara 2 970 kronor. En ung som vill jobba med amma lön, skulle bara behöva betala 2 475 kronor i skatt.
– Det är just sådana här siffror som gör att vi känner oss orättvist behandlade, säger PRO:s skatteexpert. För oss handlar det om att ersättning för utfört arbete skall beskattas lika.
– Jobbskatteavdraget innebär högre skatt för pensionärerna, och skatt på en lön för jobb vi redan utfört. Pensionen är inget bidrag, slutar Bergendahl.

Siewert Öholm
siewert.oholm@varldenidag.se

Finska KD går till val på att bevara kristna värderingar

Nyhetskommentar Inhemska ateister hotar de kristna traditionerna i Finland. Det menar partiledaren för... onsdag 22/3 00:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00